Odsłonięto postument

  Polska Agencja Prasowa

z popiersiem prof. Jerzego Kucharczyka
 W Rybniku odsłonięto w poniedziałek postument z popiersiem prof. Jerzego Kucharczyka - ojca Rybnickiego Okręgu Węglowego.
Odsłonięcie popiersia prof. Jerzego Kucharczyka wpisało się w tegoroczną inaugurację roku akademickiego 2023/2024 w Centrum Kształcenia Ustawicznego - filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. W uroczystości wzięła udział córka Jerzego Kucharczyka.
Budynek przy ul. Kościuszki 54 - przy którym stanął cokół Kucharczyka - należał do zgromadzenia ojców werbistów, od 1948 roku był pierwszą siedzibą Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. To w tym budynku urzędował dyrektor Jerzy Kucharczyk. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat budynek jest siedzibą sprowadzonej przez niego do Rybnika filii Politechniki Śląskiej, czyli dzisiejszego Centrum Kształcenia Ustawicznego.
- Znamienne jest, że upamiętnienie profesora Jerzego Kucharczyka - człowieka, któremu Rybnicki Okręg Węglowy zawdzięcza swój rozkwit i prestiż - zbiega się w czasie z naszym dzisiejszym powrotem do marki ROW. Dziś już nie węgiel, a wodór ma być siłą napędową Rybnika. Rybnicki Okręg Wodorowy to ukłon w stronę tego co nasze, tego co współtworzył profesor Kucharczyk, a jednocześnie wielki krok naprzód - podkreślił w informacji prasowej prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Jerzy Kucharczyk od połowy lat 50. XX wieku był dyrektorem naczelnym Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Po II wojnie światowej, po ukończeniu studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podjął pracę w kopalni Chwałowice. Pracował następnie w kopalniach Rymer, Jankowice i Marcel. Przeszedł wszystkie szczeble, począwszy od sztygara aż do dyrektora Departamentu Inwestycji Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
Dzięki prof. Kucharczykowi rozwinął się nie tylko Rybnicki Okręg Węglowy, ale i również całe miasto. Profesor zainicjował budowę Elektrowni Rybnik i powołanie filii Politechniki Śląskiej. Dzięki jego zaangażowaniu powstał Teatr Ziemi Rybnickiej i nowe osiedla mieszkaniowe w Rybniku. Profesor opiekował się również Szkołą Muzyczną braci Szafranków i Filharmonią ROW. To za jego czasów rozwijał się i kwitł rybnicki sport - dyrektor Kucharczyk był jego entuzjastą i honorowo prezesował Klubowi Sportowemu ROW, który odnosił w tym czasie największe sukcesy.
- Miasto to ludzie. Cała historia zawarta w budynkach, instytucjach i miejscach, które są dla nas ważne, to historia ludzi, którzy budowali to miasto, mieli swoje pomysły, idee i często wyprzedzali swój czas. Profesor Jerzy Kucharczyk to jedna z takich fundamentalnych postaci dla dzisiejszego Rybnika. Za jego czasów Rybnik bardzo się zmieniał, nabierał wielkomiejskiego sznytu. To również zasługa prof. Kucharczyka - podkreślił Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku dr. inż. arch. Henryk Mercik.
Pamiątkowy cokół Kucharczyka jest kolejnym z cyklu, przedstawiających wybitne postaci, zasłużone dla dziedzictwa kulturowego i historii Rybnika. Do tej pory ustawiono postumenty m.in.: Juliuszowi Haasemu, fundatorowi Parku Kozie Góry, architektowi Ludwigowi Schneiderowi, projektantowi neogotyckiej świątyni oraz Janinie Podlodowskiej, rybnickiej poetce.