Rola węgla koksowego

 autor: MD

 Wiceprezes JSW Sebastian Bartos o roli węgla koksowego w zielonej transformacji
 
Bez węgla koksowego nie da się przeprowadzić zielonej transformacji, a korzystanie z lokalnych surowców jest niezbędne do budowania stabilnych, przewidywalnych i odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw – to główne tezy wystąpienia Sebastiana Bartosa, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej podczas Global Carbon Congress.
Kongres Węglowy to wydarzenie organizowane co roku dedykowane branży węglowej: producentom węgla, jego odbiorców, a także handlowców oraz spedytorów. Uczestnikami są  przedstawiciele najważniejszych firm z Azji, Ameryki, Australii oraz Europy.
 Zielona transformacja wymagać będzie ogromnych ilości stali, a proces wielkopiecowy z wykorzystaniem koksu ciągle pozostaje najbardziej efektywną i najtańszą technologią jej produkcji. Grupa Kapitałowa JSW, jako jedyny liczący się lokalny producent węgla koksowego i jeden z największych niezależnych dostawców koksu jest gwarantem stabilnych dostaw dla kluczowych europejskich producentów stali – przekonywał Sebastian Bartos, cytowany w komunikacie spółki.
Węgiel koksowy jest jednym z kluczowych surowców łańcucha dostaw dla rozwoju technologii energii odnawialnej. Tylko 2 proc. surowców do rozwoju energetyki wiatrowej i 4 proc. słonecznej pochodzi z Unii Europejskiej. Dominującą rolę w obu przypadkach odgrywają Chiny, a węgiel koksowy uznany w UE za surowiec krytyczny jest jednym z nielicznych surowców dostępnych lokalnie w UE.
Według danych Komisji Europejskiej, udział Polski w dostawach węgla koksowego na rynek EU wynosi 26 proc. Grupa Kapitałowa JSW jest i będzie stabilnym, bezpiecznym dostawcą węgli koksowych dla produkcji stali w oparciu o proces wielkopiecowy, który będzie modernizowany, ale nie zostanie całkowicie wykluczony.