Grupa JSW ze stratą 1,2 mld zł

autor: JM  

 w trzecim kwartale 2023 roku
 W środę, 22 listopada, Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki finansowe. W trzecim kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa JSW osiągnęła stratę netto w wysokości 1,2 mld zł, a  istotny wpływ na taki wynik miał fakt, że JSW w tym okresie musiała zapłacić tzw. składkę solidarnościową. Natomiast skonsolidowany zysk netto JSW po trzech kwartałach 2023 roku wyniósł 845,3 mln zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży liczone narastająco po trzech kwartałach br. wyniosły niespełna 12 mld zł, wobec 16,049 mld zł w ciągu trzech kwartałów 2022 roku. Natomiast zysk netto Grupy JSW po trzech kwartałach wyniósł 845,3 mln zł, wobec zysku w wysokości 6,39 mld zł zł w analogicznym okresie minionego roku.
W samym trzecim kwartale spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1,2 mld zł (wobec 2,154 mld zł zysku w trzecim kwartale 2022 roku). Jak wskazują przedstawiciele JSW strata jest spowodowana m.in. tym, że w analizowanym okresie spółka musiała zapłacić nadzwyczajny podatek - tzw. składkę solidarnościową - w wysokości 1,6 mld zł. Jak wyjaśniają przedstawiciele spółki wpływ składki na wynik netto po uwzględnieniu efektu podatkowego to 1,3 mld zł.
Jak już w październiku poinformowali przedstawiciele spółki, w trzecim kwartale br. wyprodukowały łącznie 3,42 mln ton węgla. To wynik prawie taki sam, jak w analogicznym okresie minionego roku – wtedy było to 3,43 mln ton, a to oznacza, że tegoroczny wynik jest niższy o ok. 0,4 proc. Natomiast porównując wielkość produkcji do poprzedniego, drugiego kwartału (produkcja wyniosła wtedy 3,32 mln ton), to wynik trzeciego kwartału jest o ok. 3 proc. wyższy. Jeśli chodzi o węgiel koksowy, to jego produkcja w analizowanym okresie wyniosła 2,83 mln ton, natomiast w przypadku węgla do celów energetycznych, to zakłady JSW wyprodukowały w trzecim kwartale br. 0,59 mln ton.
Produkcja koksu ogółem w trzecim kwartale wyniosła 0,85 mln ton i utrzymała się na porównywalnym poziomie w stosunku do drugiego kwartału br., a porównując do analogicznego okresu minionego roku odnotowała wzrost o ok. 9,3 proc.
Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą cztery zakłady: trzyruchowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie, kopalnia Budryk, dwuruchowa kopalnia Knurów-Szczygłowice oraz kopalnia Pniówek. Zatrudnienie w spółce na koniec minionego roku wyniosło 21 239 pracowników. W 2022 r. zakłady JSW wyprodukowały prawie 14,1 mln t węgla.
Natomiast w skład Grupy JSW, która zatrudnia łącznie 30,8 tys. pracowników, wchodzi łącznie 18 spółek. Wśród nich jest JSW Koks, do której należą trzy koksownie - Przyjaźń, Radlin i Jadwiga.