Nadal trwają analizy

 Polska Agencja Prasowa

dotyczące przyszłej siedziby Ministerstwa Przemysłu
 W pierwszym kwartale br. Rada Ministrów ma przyjąć projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu - wynika z opublikowanej w czwartek informacji KPRM. Zakładane jest wydzielenie z MAP komórek obsługujących dział: gospodarka złożami kopalin.
W czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanym do przyjęcia w I kwartale br. projekcie rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia Ministerstwa Przemysłu.
Jak zaznaczono, wydanie odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów jest niezbędne z uwagi na planowane utworzenie Ministerstwa Przemysłu.
Projekt przewiduje utworzenie Ministerstwa Przemysłu przez wydzielenie z Ministerstwa Aktywów Państwowych, obsługującego sprawy działów administracji rządowej aktywa państwowe, łączność i gospodarka złożami kopalin, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu - podano w informacji KPRM.
Jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie projektu wskazano minister przemysłu Marzenę Czarnecką.
Ministerstwo Przemysłu jest nowym resortem, utworzonym przez rząd Donalda Tuska. Jak wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia ub. roku, Minister Przemysłu kieruje działem administracji rządowej gospodarka złożami kopalin, a jego obsługę zapewniają Ministerstwo Aktywów Państwowych i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Na swojej pierwszej konferencji prasowej 29 grudnia minister Czarnecka poinformowała, że taka forma obsługi MP wiąże się z początkową fazą organizacji resortu.
- W kolejnej fazie, mam nadzieję, utworzymy ministerstwo i urząd ministra, ale do tego potrzeba dwóch rzeczy: przede wszystkim zmiany ustawy dotyczącej działów administracji i w ślad za tym te działy administracji muszą być przypisane do Ministerstwa Przemysłu; część już została przepisana z Ministerstwa Aktywów Państwowych, takie rozporządzenie zostało wydane przez premiera - mówiła wówczas minister.
 Drugą rzeczą jest ustalenie siedziby tzw. docelowej - ona na pewno będzie się mieściła na Śląsku - dodała.
Szefowa MP uściśliła, że co do kompetencji, ministerstwo ma się zajmować kopalinami, czyli górnictwem jako takim i kwestią energetyki w zakresie paliw kopalnych.
Jak powiedział w czwartek wojewoda śląski Marek Wójcik, minister Czarnecka ma obecnie swój gabinet z sekretariatem w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a swoje obowiązki wykonuje zarówno tam, jak i w siedzibie MAP.
- Nadal trwają analizy dotyczące przyszłej siedziby Ministerstwa Przemysłu. Szukamy lokalizacji właściwej przede wszystkim z punktu widzenia możliwości szybkiego rozpoczęcia działalności przez Ministerstwo Przemysłu. W związku z czym to muszą być nieruchomości, które z jednej strony należą do Skarbu Państwa, natomiast z drugiej strony ministerstwo stosunkowo szybko mogłoby w nich rozpocząć swoje działanie - wyjaśnił Wójcik.