Bezpieczne kopalnie

autor: TRz

 w świętokrzyskim uzdrowisku
240 lat temu Busko-Zdrój i tamtejsze warzelnie soli odwiedził król Stanisław August Poniatowski. Wizyta miała miejsce pod koniec zimy 1784 r. Stało się to niecały rok po tym, jak zawiązana w tym mieście Kompania Solna uzyskała przywilej królewski na poszukiwanie i warzenie soli oraz na poszukiwanie w dobrach królewskich węgla kamiennego.
Busko-Zdrój położone jest w województwie świętokrzyskim. Choć miasto z poszukiwaniami węgla od dawna nie jest kojarzone, to jednak na terenie miasta nadal funkcjonują zakłady górnicze. Jednym z nich jest Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Busko, gdzie przedmiotem działalności jest wydobywanie wód leczniczych ze złóż w obszarze górniczym Busko II.
Jak wynika z informacji udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny, złoże Busko II znajduje się w eksploatacji od 1828 r. Jego użytkownikiem jest Uzdrowisko Busko-Zdrój. Ze złoża pobierane są wody siarczkowe i wody chlorkowe. Zawierają one m. in kwas metaborowy, a także jony jodu, bromu, potasu, magnezu, czy żelaza.
Znacznie młodszą kopalnią jest Uzdrowiskowy Zakład Górniczy – Kopalnia „Las Winiarski”. Uruchomiono ją 30 maja 2009 r. we wsi Las Winiarski, w gminie Busko-Zdrój. Woda siarczkowo-siarkowodorowa ujmowana jest w tym zakładzie trzema odwiertami. Jeden z nich, konkretnie studnia Busko C-1 znajduje się na terenie miasta Busko-Zdrój. Woda siarczkowo-siarkowodorowa jest wodą leczniczą, wysokozmineralizowaną o mineralizacji ogólnej przekraczającej 12 g/dm3).
Obie buskie kopalnie działały w ostatnim czasie bez zastrzeżeń ze strony nadzoru górniczego, sprawowanego przez Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach.
- Podczas kontroli przeprowadzonych przez organy nadzoru górniczego w latach 2022 i 2023 w UZG Busko, jak również w UZG Las Winiarski nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano decyzji pokontrolnych. W latach 2022 i 2023 nie odnotowano żadnych wypadków w zakładach górniczych na terenie miasta Busko-Zdrój - informuje Anna Swiniarska-Tadla, rzecznik prasowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Na obszarze miasta nie ma likwidowanych zakładów górniczych. Więcej kopalń funkcjonowało w przeszłości na terenie całej gminy Busko Zdrój. W jej skład prócz miasta wchodzi ponad sześćdziesiąt innych miejscowości. Znajduje się tu pięć złóż piasków i żwirów, Cztery złoża wód leczniczych, a także m. in. złoża glin ceramiki budowlanej.