Ustalono kontynuację

Polska Agencja Prasowa

 prace nad programem i dalszym procedowaniem wniosku opartego o górniczą umowę społeczną i złożony wniosek notyfikacyjny
 Prace nad pomocą publiczną dla sektora węgla kamiennego będą kontynuowane - wynika z poniedziałkowej informacji resortu aktywów państwowych po spotkaniu minister przemysłu Marzeny Czarneckiej i szefa MAP Borysa Budki z unijnymi komisarzami w Brukseli.
Poniedziałkowe spotkanie z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialną za sprawy cyfryzacji i konkurencji oraz wiceprzewodniczącym KE ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marošem Šefčovičem minister Czarnecka zapowiadała w pierwszej połowie stycznia br. Jako główny temat wskazywała wniosek notyfikacyjny dot. pomocy dla spółek węglowych.
Chodzi o wniosek ws. notyfikacji podpisanej w maju 2021 r. umowy społecznej, regulującej zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r. Dokument zakłada subwencjonowanie branży w tym okresie w postaci budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Wymaga to zgody Komisji Europejskiej. Wniosek notyfikacyjny nie został zatwierdzony za poprzedniego rządu.
Po poniedziałkowym spotkaniu w Brukseli MAP opublikowało komunikat o efekcie rozmów. Jak podano, w zakresie pomocy dla węgla brunatnego KE kierunkowo zaakceptowała pomoc publiczną na pakiet socjalny dla pracowników branży. Wskazano też, że w zakresie pomocy dla sektora pocztowego strona polska przekaże dodatkowe dane i analizy niezbędne do podjęcia decyzji przez KE.
 W odniesieniu do pomocy dla węgla kamiennego ustalono kontynuację prace nad programem i dalszym procedowaniem wniosku opartego o górniczą umowę społeczną i złożony wniosek notyfikacyjny - podało Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Jeszcze z końcem ub. roku minister przemysłu, w której kompetencjach znajduje się m.in. sektor wydobywczy sygnalizowała, że wniosek notyfikacyjny od dwóch lat jest w zamrażarce unijnej. Wskazywała, że przedstawiciele poprzedniego rządu nie spotkali się w jego sprawie z komisarzami europejskimi. Za zasadne uznawała w tej sytuacji spotkanie z przedstawicielami KE i ustalenie przyczyn wstrzymania prac nad wnioskiem, zaktualizowanym jeszcze w maju 2022 r.
Umowa społeczna będzie notyfikowana w Komisji Europejskiej i w zależności od ustaleń w Brukseli będziemy podejmowali takie niezbędne kroki, które będą potrzebne do tego, żeby ją - w cudzysłowie - uczynić legalną, bo w tej chwili ona wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej - wyjaśniała z końcem ub. roku minister Czarnecka.