Ministerstwo Przemysłu powstanie

Polska Agencja Prasowa

 w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych
 Projektem rozporządzenia ws. utworzenia Ministerstwa Przemysłu zajmie się we wtorek Rada Ministrów. Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca, co oznacza faktyczne utworzenie z tą datą nowego resortu. Minister przemysłu od kilku tygodni już pracuje.
Zgodnie z tekstem projektu, tworzy się Ministerstwo Przemysłu w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Przekształcenie () polega na wyłączeniu z Ministerstwa Aktywów Państwowych, obsługującego sprawy działów administracji rządowej aktywa państwowe, łączność i gospodarka złożami kopalin, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu - uściśla tekst przepisu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r. - wskazuje projekt.
Uzasadnienie wyjaśnia m.in., że utworzenie ministerstwa związane jest z powołaniem w skład Rady Ministrów Ministra Przemysłu, a projektowany termin wejścia w życie rozporządzenia jest konieczny z uwagi na pilną potrzebę zorganizowania prac ministerstwa.
Ministerstwo Przemysłu jest nowym resortem, utworzonym przez rząd Donalda Tuska. Jak wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia ub. roku, Minister Przemysłu kieruje działem administracji rządowej gospodarka złożami kopalin, a jego obsługę zapewniają Ministerstwo Aktywów Państwowych i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Na swojej pierwszej konferencji prasowej 29 grudnia minister przemysłu Marzena Czarnecka informowała, że taka forma obsługi MP wiąże się z początkową fazą organizacji resortu. Na razie ministerstwo nie dysponuje bowiem szerszymi kadrami czy strukturą urzędową. Te zostaną zorganizowane po formalnym utworzeniu resortu, czyli 1 marca.
W kolejnej fazie, mam nadzieję, utworzymy ministerstwo i urząd ministra, ale do tego potrzeba dwóch rzeczy: przede wszystkim zmiany ustawy dotyczącej działów administracji i w ślad za tym te działy administracji muszą być przypisane do Ministerstwa Przemysłu; część już została przepisana z Ministerstwa Aktywów Państwowych, takie rozporządzenie zostało wydane przez premiera - mówiła z końcem ub. roku minister. Drugą rzeczą jest ustalenie siedziby tzw. docelowej - dodała.
Siedzibę nowego resortu ustalono. Będzie nią gmach przy ul. Powstańców 30 w Katowicach, gdzie siedzibę ma Polska Grupa Górnicza, a historycznie po drugiej wojnie światowej znajdowało się Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Minister Czarnecka urzęduje już w gmachu, m.in. spotykając się z gośćmi. Dotąd resort zajął pomieszczenia na dwóch piętrach budynku.
22 stycznia br. szefowa MP poinformowała, że w kompetencjach resortu - obok górnictwa - będzie polityka atomowa, wodorowa oraz dotycząca gazu i ropy naftowej. Nawiązała też do prac nad projektem ustawy o działach administracji państwowej sygnalizując, że dział administracji, którym będzie zarządzała, będzie nosił nazwę dział surowców energetycznych.Opublikowane z końcem stycznia założenia zmiany ustawy o działach administracji rządowej przewidują utworzenie nowego działu gospodarka surowcami energetycznymi na bazie dotychczasowych działów gospodarka złożami kopalin i energia .