W katowickiej filharmonii

autor: MD

wręczono nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku
 Górniczy Koncert Noworoczny, który odbył się w poniedziałek, 12 lutego, w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, był idealną okazją do podsumowania minionych miesięcy oraz nagrodzenia tych, którzy w tym okresie wyróżnili się w sektorze wydobywczym. To właśnie na koncercie organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową wręczono nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku, który odbył się już po raz 15. Osobowością roku wybrano szefa Izby Janusza Olszowskiego, który w swoim wystąpieniu rok 2023 określił mianem roku pełnego paradoksów.
Na koncern przybyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, szefowie spółek działających w sektorze wydobywczym oraz przedstawiciele środowiska naukowego i instytucji działających w branży. Wieczór rozpoczęło wystąpienie Janusza Olszowskiego, prezesa GIPH.
Spotykamy się, by symbolicznie zainaugurować nowy 2024 r, ale zanim to zrobimy chciałbym powiedzieć parę słów o roku, który niedawno dobiegł końca. Roku, który dla naszej branży był – jak to określiłem w moim komentarzu do ostatniego Biuletynu Górniczego – rokiem „pełnym paradoksów” – powiedział szef GIPH. Wskazał tu m.in. na fakt, że do europejskich portów zawijają tysiące statków z węglem z Australii, Kolumbii, Indonezji, czy USA. - A na naszych zasobach węglowych – jak stwierdził prezes - stawia się krzyżyk.
Jak nie mówić o paradoksie, jeżeli w sytuacji kryzysowej, która zaistniała w ostatnich latach w polskim i europejskim sektorze paliwowo-energetycznym – także wtedy, gdy widmo blackoutu realnie wisiało nad naszymi głowami – cała polityka Polski i Unii Europejskiej na oślep zmierzały – a na wielu odcinkach niestety dalej zmierzają – do całkowitej eliminacji z rynku rodzimych paliw kopalnych - ocenił prezes Izby.
 Jak to nazwać, jeżeli nie paradoksem, w sytuacji, gdy skutkiem takiego kursu było i jest coraz większe uzależnianie się od dostaw nośników energii z zewnątrz, co – także dzisiaj – boleśnie odczuwamy w naszych portfelach - kontynuował Olszowski.
Wskazał też, na to, że w 2023 r. w ogóle nie funkcjonował Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Poprzez eliminację reprezentacji pracodawców stał się w praktyce zespołem dwustronnym, złożonym z przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych i wybranych związków zawodowych. Mam nadzieję, że w nowych, powyborczych okolicznościach uda się sprawy górnictwa i energetyki przywrócić na agendę ważnych dla Polski tematów i że wreszcie będzie można o nich porozmawiać spokojnie i merytorycznie, w prawdziwym dialogu społecznym z udziałem wszystkich zainteresowanych – tak, jak na to zasługują – powiedział Olszowski.
Szef Izby odniósł się także do przyszłości węgla.
Zanim rozwiniemy i wdrożymy inne stabilne źródła energii, takie jak np. elektrownie jądrowe, albo zbudujemy, wystarczająco pojemne, systemowe magazyny energii, węgiel na pewno pozostanie paliwem przejściowym bez względu na to, czy ktoś go lubi i czy nie. Jestem przekonany, że dla zachowania minimum bezpieczeństwa energetycznego powinien to być węgiel rodzimy, wydobywany na terenie Unii Europejskiej, a nie węgiel z importu – stwierdził.
Przyznał także, że wielkim wyzwaniem dla sektora będzie transformacja energetyczna.
Przed nami, Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową, ale także przed wszystkimi interesariuszami procesu transformacji, rok pełen ciężkiej pracy i nowych wyzwań. Na pierwszym planie pozostanie niezmiennie kwestia transformacji sektora paliwowo-energetycznego. Transformacji, która jest procesem nieuniknionym, a przy tym niezwykle skomplikowanym i kosztownym. Z całą pewnością trwać będzie on o wiele dłużej, niż to się w tej chwili wydaje większości decydentów i polityków – ocenił.
Po szefie Izby głos zabrali m.in. prof. Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju, Michał Kopański, wicewojewoda śląski, Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic.
W czasie koncertu wręczono medale, odznaczenia i stopnie górnicze. W gronie uhonorowanych znalazł się m.in. marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Otrzymał on odznakę „Zasłużony dla górnictwa RP” przyznaną przez Marzenę Czarnecką, minister przemysłu.
Potem wręczono nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku, którego organizatorem jest GIPH. Nagrody w nim zostały przyznane po raz 15. Celem konkursu jest jest promocja i popularyzacja firm, instytucji i osób wyróżniających się działalnością o szczególnym znaczeniu na rzecz polskiego górnictwa, w tym w szczególności w dziedzinie innowacyjności i ekologii. W konkursie mogą wziąć udział zarówno podmioty działające w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - Innowacyjność, Ekologia i Osobowość Roku. W skład kapituły wchodzą osoby znane i związane z branżą górniczą, w tym w szczególności naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem. Tegoroczne wyniki konkursu zaprezentował prof. Józef Dubiński.
W tym roku Osobowością roku został wybrany Janusz Olszowski, wieloletni prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W kategorii Innowacyjność kapituła przyznała dwie nagrody i jedno wyróżnienie. Nagrodzeni to Grenevia Famur Oddział Katowice za stację najazdowo-zwrotną Famur UPZP jako integralną część automatycznego kompleksu ścianowego oraz Elektrometal za System Detekcji Rozcięć Taśm typu SDRT-23. Wyróżnienie przyznano Kopalni Soli Wieliczka za górnicze zabezpieczenie północnego ociosu kaplicy św. Kingi wraz z wykonaniem monitoringu stateczności zabezpieczonego ociosu.
W kategorii Ekologia przyznano jedną nagrodę, która trafiła do Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego oraz wyróżnienie dla Kopalni Soli Wieliczka. GIG-PIB został uhonorowany za kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych. Natomiast Wieliczkę doceniono za ochronę powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Baum.
Poniedziałkowy wieczór w Filharmonii zwieńczył koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Śląskiej, która zaprezentowała przeboje muzyki filmowej. W czasie koncertu była także prowadzona zbiórka na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych.
 1707814759 giph koncert 2024 md 38