Ocenili eksploatację górniczą

autor: MD

 pod Bytomiem
W kopalni Bobrek w Bytomiu należącej do Węglokoksu Kraj odbyło się 24. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gminy Bytom - podał nadzór górniczy. Obradom przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
W spotkaniu, które odbyło się 16 maja, uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Węglokoks Kraj w Piekarach Śląskich, Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz zakładów górniczych: KWK Bobrek, ZG Eko-Plus, ZG Siltech.
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie ostatniego półrocza oraz eksploatacji planowanej na II i III kwartał 2024 r. Przedstawiono wyniki monitoringu wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty budowlane, w szczególności na obiekty liniowe i użyteczności publicznej. Omówiono realizację rzeczowo-finansową usuwania szkód związanych z ruchem zakładów górniczych.