Cykliczny raport

autor: MD

 Nadzór górniczy podsumował miniony rok i przedstawił cykliczny raport
Nadzór górniczy zaprezentował we wtorek, 21 maja, raport „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2023 roku”. Jest on dostępny do pobrania na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
Publikacja ma charakter cykliczny i zawiera m.in. najważniejsze informacje o: zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników i zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także wykorzystaniu zlikwidowanych zakładów górniczych w celach turystycznych, sanatoryjnych i leczniczych oraz działaniach prewencyjnych i represyjnych nadzoru górniczego. Ocenę stanu bezpieczeństwa w 2023 r. przedstawiono na tle danych od 2019 r.
Jak podano, największy wpływ na kształtowanie się wypadkowości ogółem w latach 2019-2023 miały wypadki zaistniałe w górnictwie węgla kamiennego. Stanowiły one 86,9 proc. ogółu wypadków w górnictwie. W analizowanym okresie trendy wypadkowości w górnictwie ogółem i w górnictwie węgla kamiennego pokrywają się (spadek wypadkowości, w porównaniu do roku poprzedniego w 2020 r. oraz wzrosty w kolejnych latach 2021-2023).
W górnictwie rud miedzi w latach 2019-2022 odnotowano wyraźny spadek wypadkowości ogółem z 327 wypadków, które zaistniały w 2019 r., do 174 wypadków w 2022 r. Natomiast 2023 r. przyniósł wzrost wypadkowości ogółem do poziomu 208 wypadków.
Lata 2019-2021 przyniosły trend spadkowy dla łącznej liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich (z 34 wypadków zaistniałych w 2019 r. do 22 wypadków w 2021 r.). W 2022 r. odnotowano wzrost łącznej liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich (49 wypadków, w tym 33, które zaistniały w związku z katastrofami w kopalni Pniówek i w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka. Natomiast w 2023 r. liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich zbliżyła się do wartości z 2021 r. (odnotowano 23 wypadki).
W opracowaniu podano także dane dotyczące zagrożeń występujących w górnictwie podziemnym oraz informacje dotyczące chorób zawodowych charakterystycznych dla branży wydobywczej.