Informacja z VII spotkania Bractwa Gwarków

W dniu 25 marca w siedzibie firmy Rudpol - OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej odbyło się VII spotkanie Członków Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego, w którym udział wziął między innymi Prezydent Miasta Ruda Śląska Pan Andrzej Stania.

Tematem spotkania było:

  • wykorzystanie energii cieplnej dołowych wód kopalnianych, przedstawione przez Pana Włodzimierza Kulisza, który zaprezentował różne sposoby wykorzystania efektu pompy cieplnej do ogrzewania różnych obiektów oraz
  • historia powstania Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego przedstawiona przez Pana Pawła Błażycę, która uzyskała poparcie”
  • Marszałka Województwa Śląskiego
  • Agencję Rozwoju Przemysłu SA
  • Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

W dyskusji na temat zagospodarowania terenów poprzemysłowych udział wzięło wielu uczestników, którzy zwrócili uwagę na temat pozyskiwania środków finansowych przez Gminy Górnicze na swój rozwój.

Bractwo Gwarków przygotuje swoje wystąpienie dotyczące projektu opłat należnym Gminom Górniczym.