ZAPROSZENIE

Zarząd Bractwa Gwarków w dniu 5 marca 2019r. o godz. 10 00 w Pałacu Goldsteinów, Katowice Plac Wolności 12a organizuje Konferencję
nt. "Aktualnego stanu prac związanych z uruchomieniem kopalń na Śląsku w tym Orzesze i Nowa Ruda "


Proszę o potwiedzenie wzięcia udziału do dnia 26.02.2019r.

 

Program Konferencji

 

Konferencja 5.03.2019
organizowana przez Bractwo Gwarków
w Katowicach

Aktualny stan prac związanych z uruchomieniem kopalń węgla na Górnym i Dolnym Śląsku w tym kopalni Orzesze i kopalni Nowa Ruda.

 • Przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa Bractwa Gwarków Jerzego Mańkę
 • Wybór prowadzącego spotkanie /moderatora/
 • Wybór komisji wniosków.
 • Polityka Rządu w stosunku do inwestorów zagranicznych budowy kopalń węgla.
 • Określenie celu spotkania: ” Potrzeba budowy nowych kopalń” (Prof. Br. Barchański, Prof. Kr. Probierz, Senator. A. Gawęda, Prof. St. Prusek, dr inż.. J. Markowski, przedstawiciele JSW SA, SRK SA)

 

I. Kopalnia Orzesze

 • Prezentacja dotychczasowych prac związanych z uruchomieniem kopalni Orzesze, jako innowacyjne rozwiązanie górnicze pn. „Orzesze – kopalnia inna niż wszystkie”
 • Przedstawienie kluczowych elementów opisujących historię projektu, opublikowane wcześniej w „Białej księdze projektu „Orzesze”.
 • Elementy „Białej Księgi projektu Orzesze”

 

II. Kopalnia Nowa Ruda

 • Prezentacja dotychczasowych prac związanych z uruchomieniem kopalni Nowa Ruda
 • Projek " KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący"
 • Prezentacja modelu decyzyjnego i omówienie aspektów wznowienia eksploatacji złóż węgla kamiennego w obszarze technicznym, ekonomicznym, prawno - organizacyjnym i społeczno - politycznym"

 

III. Prezentacja innych projektów górniczych

IV. Dyskusja

V. Podsumowanie – Przyjęcie wniosków końcowych konferencji