Informacja na temat Bractwa

W dniu 29.05.2008r. odbyło się spotkanie w gronie założycieli Bractwa "Gwarków" celem szczegółowego zapoznania się z deklaracją i statutem Związku Górnośląskiego.

W dniu 6 czerwca 2008r. wybrano komitet założycielski i upoważniono go do działania dla utworzenia przedmiotowego Bractwa. Uchwałą Nr 1 i 2 Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego powołano Bractwo "Gwarków" i powierzono funkcję tymczasowego prezesa Romanowi Regulskiemu i upoważniono go do przeprowadzenia rejestracji Bractwa. Stosowne Uchwały wraz z protokołem założycielskim, listą członków założycieli i ich deklaracjami członkowskimi przesłano z pismem przewodnim do Zarządu Związku Górnośląskiego w Katowicach, ul. Stalmacha 17, 40 - 058 Katowice. Wyznaczono termin Walnego Zgromadzenia Bractwa na 23 października 2008r. godz. 18 00 w siedzibie Związku Górnośląskiego przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach, celem wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. I Walne Zgromadzenie Bractwa Gwarków wyłoniło w głosowaniu tajnym Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.

Nowy Zarząd:

Prezes Zarządu - Zygmunt PAWŁOWSKI
Wiceprezes - Jerzy MAŃKA
Sekretarz - Józef SOBCZYK
Skarbnik - Zygfryd SKRZYPEK
Członek - Czesław KOCZOREK
Członek - Andrzej MUC
Członek - Roman Łój

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Prof. Bronisław BARCHAŃSKI
Członek - Henryk BROL
Członek - Piotr CAPUTA

Cel i program działania
Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego

U podstaw działania Bractwa, podobnie jak całego Związku Górnośląskiego, leży zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska. Bractwo w sposób szczególny chce zająć się kulturą i wartościami cywilizacyjnymi, jaki dla regionu wniosło i dalej wnosi górnictwo.

 1. Bractwo pragnie pozostać organizacją apartyjną, niezależną od władzy politycznej. Pozostanie stowarzyszeniem osób identyfikujących się z wartościami i etosem pracy górniczej i chce być rzecznikiem, aspiracji oraz interesów Braci Górniczej.
 2. Bractwo chce promować tradycje i zwyczaje górnicze. W tym celu należy inicjować i wspierać wszelkie inicjatywy dotyczące tradycji rodzinnych, zawodowych i kulturowych. Bractwo za swój obowiązek uznaje troskę o zabytki techniki górniczej.
 3. Będziemy dążyć do odpowiedniej reprezentacji braci górniczej i interesów branży we władzach samorządowych wszelkich szczebli. W tym celu należy usilnie pomagać tym kandydatom w wyborach samorządowych, którzy gwarantują taką reprezentację.
 4. Bractwo będzie na wszystkich forach podejmować rzeczową obronę interesów polskiego górnictwa, w tym przeciwstawiać się opiniom krzywdzącym polskie górnictwo i szkalujących ludzi z nim związanych.
 5. Należy zbudować solidne podstawy organizacyjne, w tym w szczególności:
  • pozyskiwać uznane autorytety,
  • uzyskać podmiotowość prawną,
  • poszerzać liczbę członków Bractwa,
  • uzyskać wsparcie sponsorów dla zdobycia środków finansowych,
  • uzyskać środki unijne w ramach odpowiednich programów regionalnych,
  • powołanie Rady Programowej Bractwa.
 6. Skład Rady Programowej Bractwa:
  • prof. Barchański Bronisław,
  • prof. Nowak Zygfryd,
  • prof. Dubiński Józef,
  • prof. Blaschke Wiesław,
  • Regulski Roman,
  • Filipek Marian,
  • Forajter Jerzy,
  • Buchwald Piotr,
  • Ks. Buchta Paweł