Rozmowa z Adamem Gawędą

Trybuna Górnicza  autor: Anna Zych
 
Utrata dużej części rynku przez spółki węglowe spowodowała, że prywatni importerzy wykorzystali ten moment.
 
W gospodarce nie ma miejsca na próżnię - stwierdza w rozmowie z Trybuną Górniczą ADAM GAWĘDA, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.