Gościnne wykłady prof. Tulii Catalan z Uniwersytetu w Trieście

opowiada m.in. o podobieństwach i różnicach w prowadzeniu zajęć we Włoszech i w Polsce podczas pandemii oraz budowaniu relacji ze studentami w tym niełatwym czasie.
 
Dr Małgorzata Kłoskowicz: Pani Profesor, jest Pani autorką wykładu monograficznego poświęconego regionom przygranicznym Północnego Adriatyku i Górnego Śląska, przygotowanego z myślą o studentach politologii na Uniwersytecie Śląskim. Przyznam, że to dosyć nietypowe „geograficzne” połączenie…