Księża Góra

 
Tereny rekreacyjne na Księżej Górze w Radzionkowie mają zostać jesienią kolejny raz modernizowane. Miejski Ośrodek
 
Sportu i Rekreacji planuje wprowadzić tam dalsze udogodnienia.