Pociągi napędzane węglem

Portal gospodarka i ludzie  autor: Tomasz Rzeczycki
 Urząd Transportu Kolejowego
 
opublikował raport na temat wykorzystania parowozów w Polsce w 2018 r. Niestety, można odnieść wrażenie, że kształtuje on wizerunek węgla jako archaicznego paliwa przeszłości, o małej wydajności i dużym zanieczyszczeniu środowiska.