Profesorowie w obronie węgla brunatnego

 
Dziesięciu profesorów reprezentujących
 
polskie uczelnie i firmy podpisało się pod tzw. Apelem Dziesięciu dotyczącym przyszłości polskich elektrowni pracujących na węglu brunatnym.
 
"Apelujemy - o determinację, polityczną odpowiedzialność i skuteczność działań, aby górnictwo i energetyka węgla brunatnego z potencjału wiedzy, doświadczeń i zasobów mogły nadal stanowić istotną część strategii naszego bezpieczeństwa energetycznego - na czas transformacji elektroenergetyki, i na przyszłość, w miarę pozyskiwania nowych technologii bez nadużywania paradygmatu klimatycznego" - napisano w Apelu Dziesięciu.