Dziś startuje konferencja Górnictwo

 
Już dzisiaj, tj. w piątek 22 listopada 2019 roku
 
w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym startuje konferencja Górnictwo, podczas której omówione zostaną najważniejsze problemy dotyczące branży górniczej. Przed górnictwem być może nowe rozdanie po tym, jak zapadła decyzja o rozwiązaniu Ministerstwa Energii. O perspektywach sektora węglowego, o szansach, ale też zagrożeniach będziemy dyskutować w trakcie konferencji.