Zmiana w strategiach spółek

 
O poszerzeniu zakresu działalności, inwestycjach
 
w paliwa alternatywne i zmianach w strategiach spółek podczas X
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, dążąca do eliminowania emisji dwutlenku węgla, bezdyskusyjnie wymusza zmiany w funkcjonowaniu podmiotów przemysłowych. Szczególnie odczuwa to sektor związany z paliwami kopalnymi. Spółki górnicze i okołogórnicze muszą dostosowywać się do tych zmian.