Fasing i Węglokoks dostarczą łańcuchy dla PGG

Adam Sofuł
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing podpisała jako lider konsorcjum podpisała w środę z Polską Grupą Górniczą umowę na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych. Wartość umowy to 11 mln zł netto.
Umowę z Polską Grupą Górniczą podpisało konsorcjum Fasingu - jako liderem - i Węglokoksu. Jak czytamy w komunikacie przedmiotem umowy jest zakup i dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Wartość umowy to 11,09 mln zł netto.
Umowa zawiera zapis, że PGG może wycofać się z połowy zamówienia.
"Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 50 proc. wartości udzielonego zamówienia w okresie obowiązywania umowy. Strony umowy postanawiają, że zamawiający, bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 50 proc. wartości zamówienia" - czytamy w komunikacie.
Termin realizacji kontraktu określono na 30 czerwca 2021 r, ale pojawia się też zastrzeżenie: „w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 proc. wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30 września 2021 roku”.
To kolejna w ostatnim czasie umowa Fasingu z PGG na dostawę łańcuchów. Pod koniec maja obie spółki zawarły kontrakt wartości 2,8 mln zł. Także majowa umowa zawiera zastrzeżenia możliwości rezygnacji z połowy kontraktu.
Po pierwszym kwartale 2020 roku Fasing zarobił na czysto 4,7 mln zł przy przychodach 43,6 mln zł wobec odpowiednio - 10,4 mln zł i 63,3 mln zł rok wcześniej.