LW Bogdanka zwiększy dostawy węgla do Kozienic  

Adam Sofuł
 
Zarząd LW Biogdanka poinformował o dodatkowej umowie ze spółką
Enea Wytwarzanie na sprzedaż węgla do Elektrowni Kozienice. Górnicza spółka zawarła również aneksy do umowy wieloletniej z Eneą Wytwarzanie.
Jak informuje spółka w komunikacie, umowa dodatkowa określa warunki dostaw (cenę i wolumen) węgla do Elektrowni Kozienice realizowane poza umową wieloletnią i obejmuje okres od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia 2021 roku. Wartość dostaw przewidzianych w umowie dodatkowej wyniesie szacunkowo 324,3 mln zł ponad wartość dostaw określonych umową wieloletnią.
LW Bogdanka wyjaśnia również, że wolumen węgla dostarczony na mocy ustawy dodatkowej pomniejszy wolumen dostaw przewidziany na 2021 rok umową wieloletnią i – jak czytamy w komunikacie - ulegnie przesunięciu do realizacji z roku 2021 na rok 2026.
Wskutek zawarcia aneksów nie zmieni się całkowity wolumen ilościowy umowy wieloletniej, natomiast wartość wszystkich dostaw do Elektrowni Kozienice wzrośnie w latach 2021-2026 o wartość umowy dodatkowej – informuje LW Bogdanka.
Według poprzednio podpisanego aneksu do tej umowy (pod koniec grudnia 2019) w latach 2020-2036 r. wartość umowy wieloletniej wyniesie 14 036 mln zł netto.
To nie pierwszy aneks do umowy podpisany z Eneą Wytwarzanie. W połowie stycznie lubelska kopalnia informowała o przesunięciu wolumenu ilościowego niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o szacunkowej wartości 160 mln zł, powiększając wolumen dostaw spółki przewidziany na rok 2021 do Elektrowni Kozienice. - Zawarcie aneksu umożliwia wykonanie w 2021 roku zobowiązań Stron Umowy Wieloletniej w zakresie roku 2020 – podkreślała wówczas spółka.
Według szacunkowych wyników finansowych za 2020 skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka wyniósł 66,5 mln zł. Rok wcześniej było to 308,7 mln zł. Przychody w minionym roku wyniosły nieco ponad 1,82 mld zł. Rok wcześniej było to niespełna 2,16 mld zł.