Zasypią szyb w pół roku

Autor: JD
 
Na terenie Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu  rozpoczęły się prace
przy zasypywaniu szybu Głowacki. Co prawda kopalnia jest obecnie własnością gminy, jednak operacja zasypania szybu pozostała zadaniem Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Prace potrwają do 31 sierpnia tego roku.
Całkowita głębokość szybu to 625,33 metra.
Jego likwidacja prowadzona jest zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez zespół Głównego Instytutu Górnictwa.
W "Programie likwidacji oddziału KWK Jas-Mos-Rydułtowy I Ruch Rydułtowy I" przewidziano  fizyczną likwidację szybu Głowacki przez zasypanie rury szybowej kruszywem.
Ze względu na planowaną przez Ruch Rydułtowy kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) eksploatację w rejonie szybu Głowacki za optymalny wariant uznano wykonanie w szybie przepuszczalnej kolumny zasypowej i wykorzystanie rury szybowej, wypełnionej przepuszczalnym materiałem zasypowym, jako drogi spływu wody z poziomów wyższych na poziom 600 m.
Takie rozwiązanie nie zmieni istniejącego od kilkudziesięciu lat systemu doprowadzania wody do rejonu szybu Głowacki, bazującego na grawitacyjnym spływie wody wyrobiskami w kierunku tego szybu. Z analizy przeprowadzonej przez Główny Instytut Górnictwa wynika, że zlikwidowany szyb Głowacki będzie mógł przez długi czas spełniać funkcję drogi grawitacyjnego spływu wód przez przepuszczalny zasyp.
Zasypią i będą kontrolować
Szyb zasypany zostanie kruszywem hutniczym do głębokości około 2 m od zrębu szybu gdzie wykonana będzie betonowa płyta, zamykająca z otworem do kontroli zasypu i rurą odgazowującą.
Po zakończeniu likwidacji w okresach co kwartał w pierwszym roku, a następnie jeden raz w roku, będzie prowadzona kontrola zasypu przez służby SRK. W wypadku stwierdzenia osiadania wykonanego zasypu, jego poziom zostanie uzupełniony.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) prowadzi likwidację zakładów górniczych, zabezpiecza też sąsiednie kopalnie przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym.
Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń. Zajmuje się też między innymi zagospodarowaniem, rekultywacją i rewitalizacją przejmowanych terenów pogórniczych.