Jest harmonogram likwidacji kopalń węgla kamiennego

Autor: JD
 
W umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego
oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego wskazano terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 roku.
Zachowano horyzont czasowy ustalony w porozumieniu z 25 września 2020 roku zawartym pomiędzy górniczymi związkami zawodowymi a rządem.
Stopniowemu odchodzeniu od wydobycia węgla w kraju będzie następował rozwój innych źródeł energii.
W tym między innymi fotowoltaiki oraz farm wiatrowych, w tym na morzu.
Należące do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) sąsiadujące ze sobą katowickie kopalnie Wujek i Murcki-Staszic od początku 2021 roku działają pod wspólnym szyldem jako kopalnia Staszic-Wujek. Do końca roku zakłady mają zyskać także podziemne połączenie technologiczne.
Ruch Pokój kopalni zespolonej Ruda należącej do Polskiej Grupy Górniczej ma zakończyć eksploatację w 2021 roku. Ruchy Bielszowice oraz Halemba kopalni zespolonej Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, będą prowadziły działalność niezależnie do 2023 roku. W 2023 roku Ruch Bielszowice oraz Ruch Halemba zostaną połączone w jeden ruch, który zakończy eksploatację w 2034 roku.
Przy czym do 2022 roku zostanie przeanalizowana możliwość wykorzystania zasobów węgla koksowego z Ruchu Bielszowice.
Kopalnia Bolesław Śmiały, należąca do PGG, zakończy eksploatację w 2028 roku. Przeanalizowana zostanie możliwość inwestycji w złoże Za Rowem Bełckim. Kopalnia Sośnica, należąca do PGG, zakończy eksploatację w 2029 roku. Przy tym zweryfikowana zostanie możliwość pozyskania koncesji z partii Makoszowy.
Ruch Piast kopalni Piast-Ziemowit, należącej do PGG, zakończy eksploatację w 2035 roku. Natomiast Ruch Ziemowit zakończy eksploatację w 2037 roku. Przy czym do 2023 roku ma zostać dokonana analiza kopalni Piast-Ziemowit co do jej dalszego funkcjonowania w zakresie ewentualnego wykorzystania węgla w instalacjach do zgazowywania pod kątem produkcji metanolu.
Kopalnia Murcki-Staszic zakończy eksploatację w 2039 roku. Kopalnia Bobrek, należąca do Węglokoksu Kraj, zakończy eksploatację w 2040 roku. Natomiast kopalnia Brzeszcze należąca do Tauronu Wydobycie zakończy eksploatację w 2040 roku.
Z kolei Kopalnia Mysłowice-Wesoła należąca do Polskiej Grupy Górniczej zakończy eksploatację w 2041 roku a Ruch Rydułtowy kopalni zespolonej ROW, należącej do PGG, zakończy eksploatację w 2043 roku.
Z kolei Ruch Marcel kopalni zespolonej ROW zakończy eksploatację w 2046 roku. Natomiast Ruch Chwałowice oraz Ruch Jankowice kopalni zespolonej ROW, należącej do PGG, zakończą eksploatację w 2049 roku. Kopalnia Sobieski i kopalnia Janina, należące do Tauronu Wydobycie, zakończą eksploatację w 2049 oku. Kopalnia Bogdanka także miałaby zakończyć eksploatację w 2049 roku.