JSW ze stabilną perspektywą  

Autor: JD
 
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wydobywa głównie węgiel koksowy
potrzebny do produkcji stali, który znajduje się na unijnej liście surowców strategicznych. Docelowo w spółce chcą, aby produkowała ona niemal wyłącznie węgiel koksowy. Poza tym w JSW myślą o produkcji wodoru oraz surowców chemicznych powstających w procesie przetwarzania węgla na koks.
Unia Europejska importuje rocznie około 40 mln ton węgla koksowego, którego największym producentem jest Jastrzębska Spółka Węglowa.
Węgiel koksowy i koks to surowce wykorzystywane także w tworzeniu infrastruktury "zielonej" energetyki wiatrowej.
Bez węgla koksowego nie byłoby farm wiatrowych na morzu i lądzie.
Aby zbudować jeden duży wiatrak, potrzeba ponad 400 ton stali. Aby ją wytopić, potrzeba około 140 ton koksu, a do tego należy zużyć 200 ton węgla koksowego. Stal stanowi ponad połowę materiału wykorzystywanego przy produkcji turbin wiatrowych. To ważne - mając na względzie zielony zwrot w Unii Europejskiej i promowanie odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście rola JSW - jako producenta na rzecz metalurgii - jawi się jako istotna i perspektywiczna.
Rynek wydaje się perspektywiczny
Inwestowanie w energetykę wiatrową oznaczać będzie zwiększone zapotrzebowanie na stal. Zresztą potrzeba jej również wiele w budownictwie, w tym przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
W ciągu najbliższych 25-30 lat raczej nie uda się zastąpić koksu w procesie wytopu surówki w wielkich piecach. Rynek na ten surowiec powinien być stabilny - z uwagi na wzrost zapotrzebowania na stal, która jest niezbędna we współczesnym przemyśle.
To oznacza wzrost zapotrzebowania na węgiel koksowy. Właśnie dlatego węgiel koksowy znalazł się na liście surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Obecnie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej produkują ok. 10 mln ton węgla koksowego rocznie, co czyni z JSW największego producenta surowca w UE.
Stal jest niezbędnym elementem umożliwiającym rozwój przemysłu, infrastruktury, sektora budowlanego czy technologicznego. Węgiel koksowy w odróżnieniu od węgla energetycznego jest zatem surowcem metalurgicznym.
Najwięcej węgla koksowego Unia Europejska importuje ze Stanów Zjednoczonych i Australii (ponad 70 procent), natomiast wskaźnik uzależnienia od importu wynosi 63 proc. A to oznacza, że Unia importuje więcej węgla koksowego niż sama produkuje.
Import ten jest konieczny, żeby móc zapewnić sobie surowiec niezbędny w procesie transformacji energetycznej, której głównym celem jest zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. A farmy wiatrowe stanowią istotną część segmentu odnawialnych źródeł energii i są produkowane ze stali, do wytworzenia której potrzebny jest węgiel koksowy.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest mocno podatna na wahania koniunkturalne zachodzące w światowej gospodarce, w tym w sektorze metalurgicznym. Dlatego też nawet przy wysokich cenach węgla koksowego i koksu spółka musi myśleć o zabezpieczeniu się na czas ewentualnej dekoniunktury.
Czas pokaże, jak w dłuższej perspektywie czasowej będą kształtować się ceny węgla koksowego - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. - Będzie to przede wszystkim pochodna sytuacji w sektorze stalowym - dodaje Janusz Steinhoff.
Wygaszenie wydobycia w Czechach też sprzyja JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa ma coraz mocniejszą pozycję na rynku węgla koksowego, a po zamknięciu kopalni Darkov w Czechach została praktycznie monopolistą w Unii Europejskiej w zakresie wydobycia tego surowca.
Zatem przed Jastrzębską Spółką Węglową rysują się naprawdę dobre perspektywy - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii. A podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego, a także produkcja i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych. Stąd ta spółka ma szansę na trwałą i korzystną perspektywę - podkreśla Markowski.
Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech oraz w Indiach.