Nowela ustawy termomodernizacyjnej

Polska Agencja Prasowa

zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Od 1 lipca właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych będą musieli złożyć deklarację dotyczącą tego, czym są one ogrzewane - informuje szefowa Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.
Cabańska wyjaśniła, że obowiązek zgłoszenia, czym jest ogrzewany dom bądź blok, wynika z noweli ustawy termomodernizacyjnej, która zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.
1 lipca wchodzi w życie obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB, mówiącą o tym, czym ogrzewane są ich budynki. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata - podkreśliła p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W tym przypadku chodzi np. o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE, np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.
Szefowa Nadzoru Budowlanego wyjaśniła, że deklaracje będzie można złożyć w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty. W przypadku papierowej formy, trzeba będzie go złożyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.
Cabańska dodała, że zgłoszenia będą musieli złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.
P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwróciła uwagę, że w przypadku bloków, budynków wielolokalowych deklaracji nie będą musieli indywidualnie składać poszczególni właściciele mieszkań. Może to zrobić zarządca budynku za wszystkich mieszkańców, gdy budynek jest ogrzewany np. za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeśli jednak w budynku są lokale, które mają indywidualne źródło ciepła np. kominki, to właściciele takich mieszkań muszą to zgłosić do zarządcy bądź indywidualnie złożyć deklarację - wytłumaczyła.
Cabańska dodała, że właściciele budynków będą mieli rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 r. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br., to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.
Szefowa Nadzoru Budowlanego poinformowała ponadto, że w drugiej połowie 2022 r. w CEEB ma zostać uruchomiony formularz inwentaryzacyjny, który wypełniać będą np. kominiarze dokonujący regularnych przeglądów. W tym samym czasie ma ruszyć też moduł dedykowany dla właścicieli budynków, gdzie będą oni mogli online zamówić np. przegląd kominiarski.
Cabańska dodała, że za pomocą tego modułu będzie można też zgłosić chęć przeprowadzenia uproszczonego audytu energetycznego. Dzięki tej funkcjonalności będzie można dowiedzieć się jaka jest efektywność energetyczna budynku, co można zrobić żeby ją poprawić. Mieszkańcy znajdą również informację, z jakich programów można skorzystać np. dopłat do termomodernizacji - podkreśliła.