Zasady udzielania pomocy publiczne

Portal gospodarka i ludzie  autor: AMC

Do marszałek Sejmu wpłynął rządowy projekt przepisów „o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw”. Określa on m.in. zasady udzielania pomocy publicznej, odchodzenia z kopalń, wysokość odpraw.
Koszty restrukturyzacji (2 mld 93,6 mln zł) to: urlopy górnicze i przeróbkarskie – 1 mld 600 tys. zł, jednorazowe odprawy pieniężne - 164,5 mln zł, fizyczna likwidacja kopalń - 669,2 mln zł, naprawianie szkód górniczych - 193,6 mln zł, renty wyrównawcze - 1,1 mln zł, dotacje z NFOŚiGW - 20,8 mln zł oraz zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu zwolnień z wpłat i opłat na kwotę - 43,8 mln zł.
Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzysta 1 371 osób, a z urlopów górniczych 2348 osób (łącznie 3719). Koszt jednorazowych odpraw pieniężnych wyniesie 164,5 mln zł (1371 osób x 120 tys. zł).
W projekcie określono zasady przyznawania urlopów górniczych dla pracowników dołowych i przeróbki oraz wysokość świadczeń (80 proc. pensji), a także wysokość jednorazowych odpraw (120 tys. zł).
Ustawa ma przedłużyć możliwość prowadzenia likwidacji kopalń przez SRK oraz możliwość finansowania tych działań z budżetu państwa.
Projekt, jak informuje premier Morawiecki, zostanie przekazany do UOKiK jako dodatkowy dokument do aktualizacji obowiązującego programu pomocowego „Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w l. 2015-2023”.
- Uchwalona ustawa będzie tworzyć ramy prawne, natomiast nie będzie stanowić bezpośredniej podstawy do udzielania pomocy publicznej, w związku z czym projekt może być dalej procedowany równolegle i niezależnie od przebiegu notyfikacji aktualizacji programu pomocowego Komisji Europejskiej – informuje Mateusz Morawiecki.