Tauron bez węgla

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Energetyka. Fitch potwierdza rating Taurona, agencja zwraca uwagę na Zielony Zwrot  Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Taurona na poziomie BBB - z perspektywą stabilną - podały służby prasowe spółki. 
„Pod uwagę wzięto istotną rolę segmentu dystrybucyjnego w EBIDTA Grupy oraz realizowany od dwóch lat Zielony Zwrot Taurona. Zdaniem Fitcha pozytywnie na profil kredytowy Taurona wpłynie wydzielenie ze struktur Grupy konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz kopalń” - czytamy w komunikacie.
Ocena ratingowa przedstawiona przez agencję Fitch potwierdza pozycję Taurona jako stabilnego i silnego podmiotu na krajowym rynku energii. Analitycy agencji zwrócili uwagę na mocne strony Grupy, czyli nowoczesną dystrybucję oraz zielony kierunek transformacji – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów w Tauron Polska Energia.
Zakładane wydzielenie z Grupy konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych, będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy Taurona oraz możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania, co pozwoli na przyspieszenie realizacji założeń Zielonego Zwrotu – dodaje wiceprezes Surma.
W analizie uwzględniono stabilną pozycję regulowanego segmentu dystrybucja w EBIDTA Grupy Tauron (72 proc. w 2020 r.) oraz pozycję koncernu jako największego dystrybutora energii w Polsce, obejmującego swoim zasięgiem południowe, gęsto zaludnione tereny kraju.
Zdaniem Agencji, proces wydzielenia elektrowni zasilanych węglem kamiennym do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania i skierowanie wysiłków inwestycyjnych na segment dystrybucyjny i rozwój odnawialnych źródeł energii. W Grupie Tauron powołane zostały zespoły robocze, które wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych opracowują plany przekazania elektrowni i zakładów górniczych do zewnętrznych, kontrolowanych przez Skarb Państwa podmiotów.
W raporcie zwrócono także uwagę na wdrażaną zmianę kierunków strategicznych Grupy. Zielony Zwrot Taurona zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1400 MW mocy zainstalowanej w OZE.