Sztolnia w Łomie Baumana rezerwatem

 Portal gospodarka i ludzie  autor: Tomasz Rzeczycki

Położona u podnóża Gór Opawskich wieś Sławniowice znana jest za sprawą
eksploatowanego tam złoża kamienia budowlanego i drogowego. Jednak poza czynną kopalnią są tam też stare wyrobiska. Jedno z nich, tak zwany Łom Baumana, ma szansę zostać rezerwatem przyrody. Miejsce to znalazło się na przygotowanej w tym roku na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu liście proponowanych rezerwatów pod nazwą „Ekspertyza kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody”.
Projektowany rezerwat przyrody Sławniowice miałby zajmować 21,7 ha powierzchni. Miejsce to znajduje się w granicach gminy Głuchołazy, na terenie wsi Sławniowice. Do dawnej kopalni przylegają lasy, którymi zarządza Nadleśnictwo Prudnik.
Projektowany rezerwat obejmuje sztolnię w tzw. Łomie Baumanna, która jest miejscem najliczniejszego w województwie i wyjątkowo licznego w Polsce południowo-zachodniej zimowania podkowca małego Rhinolophus hipposideros – chronionego, uwzględnionego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią EN” - zapisali autorzy wspomnianej już ekspertyzy.
Oprócz podkowca w sztolni w Słąwniowicach zimują także mopek zachodni, umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt nocek orzęsiony i mroczek pozłocisty. Natomiast w lesie przylegającym do sztolni naukowcy stwierdzili występowanie takich gatunków, jak bardzo rzadki, znany z kilku stanowisk w województwie opolskim borowiaczk, kumak górski oraz popielica. Również przepływający przez ten teren potok Maruszka uznany został za interesujący przyrodniczo. Występują tam m. in zanokcice skalne oraz zanokcice murowe.
Obecnie teren proponowanego rezerwatu Sławniowice jest już pod pewnymi względami ochrony. Obejmuje go bowiem Obszar Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004.
Sławięcice nie są jedynym proponowanym rezerwatem na terenie pogórniczym w województwie opolskim. Tereny wyrobisk dawnych kopalń znalazły się w tegorocznych propozycjach ochrony takich rezerwatów położonych na terenie gmin Strzelce Opolskie, Kamiennik, Bierawa, Gogolin, Kietrz czy Głubczyce. Pogórnicze rezerwaty mają też szanse powstać w kilku innych miejscach gminy Głuchołazy, jak np. Gwarkowa Perć. W tym ostatnim miejscu również zachowała się stara sztolnia.