JSW wydobędzie mniej węgla

Autor: JD
 
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podał, że dokonał weryfikacji podstawowych
założeń operacyjnych na 2021 rok i przedstawił zaktualizowany cel operacyjny w zakresie produkcji węgla w 2021 roku, w stosunku do danych zawartych w przyjętej Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych na lata 2020-2030. Założenia operacyjne w zakresie produkcji węgla na 2021 rok zostały zaktualizowane z poziomu ok. 16 mln ton zgodnie z przyjętą strategią, do poziomu 13,8 mln ton.
JSW podała, że zmiana założeń dotyczących produkcji węgla jest związana między innymi ze stopniowym przechodzeniem na model funkcjonowania JSW w kierunku zwiększania udziału produkcji przede wszystkim węgla koksowego. Jest też związana ze schodzeniem z eksploatacją węgla do niżej położonych pokładów, co wiąże się z trudniejszymi warunkami górniczo-geologicznymi (np. większą ilością nieprzewidzianych uskoków w złożach węgla).
Ograniczenie wydobycia ma również na celu, według firmy, zapewnienie bezpieczeństwa załogi przy wzroście zagrożeń naturalnych w szczególności zagrożenia klimatycznego, metanowego i tąpaniami oraz zagrożeń płynących z trudniejszych warunków geologicznych.
Jednocześnie spółka informuje, że współpracuje ze swoimi kontrahentami w zakresie realizacji wysyłek w bieżącym roku w oparciu o zawarte umowy. Wysyłki węgla są realizowane z wykorzystaniem obecnych zapasów, a wszelkie potencjalne różnice są przedmiotem uzgodnień handlowych z odbiorcami.
Przedstawiona weryfikacja podstawowych założeń operacyjnych na rok 2021 w ocenie JSW nie zaburzy współpracy z dotychczasowymi wieloletnimi kontrahentami opartej o umowy wieloletnie na lata przyszłe.
Ponadto spółka informuje, że usystematyzowanie działań podjętych w bieżącym roku pozwoli na utrzymanie produkcji węgla w kolejnych latach na poziomie powyżej 14 mln ton, wraz ze wzrostem jakości i udziału węgla koksowego w produkcji węgla ogółem, co będzie uwzględnione w prowadzonych działaniach związanych z aktualizacją strategii.