Famur z zyskiem po trzecim kwartale

autor: MD

Grupa Famur we wtorek, 16 listopada, przedstawiła wynik za III kwartał.
W tym okresie jej przychody wyniosły 238 mln zł i zanotowały spadek o 6 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA w III kwartale wyniosła 80 mln zł, a zysk netto 38 mln zł.
Jak zapowiedziano w komunikacie, w kolejnych kwartałach można spodziewać się kontynuacji działań zmierzających w kierunku przekształcenia Grupy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację, zgodnie z nowymi kierunkami strategicznymi. Więcej o tym mówi prezes Famuru Mirosław Bendzera.
Spółka wyjaśniła, że raportowany roczny spadek o 6 proc. przychodów w trzecim kwartale 2021 r. spowodowany jest głównie zmianą zapowiadanej transformacji energetycznej Polski – w tym, znaczącym przyspieszeniem programu wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce, a także trwającym zagrożeniem epidemiologicznym, które wpływa na kształtowanie się decyzji inwestycyjnych w polskim sektorze wydobywczym.
Grupa odnotowała ok. 340 mln zł z pozyskanych zamówień w trzecim kwartale 2021 r., co jest istotnym wzrostem względem 135 ml zł w drugim kwartale br. i 109 mln zł w pierwszym kwartale br. To pozwoliło zwiększyć wartość łącznego portfela zamówień (rozumianego jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2021 roku do ok. 720 mln zł, względem ok. 530 mln zł na koniec czerwca 2021.
W kolejnych kwartałach Grupa będzie w dalszym ciągu konsekwentnie budować silną pozycję w sektorze OZE. Poza rozwijanym już obszarem PV, Famur planuje skupiać się na zdefiniowanych sektorach o największym potencjale wzrostu, które mogą efektywnie skorzystać na przyspieszającej transformacji energetycznej, oraz podejmować intensywne działania dywersyfikacyjne, jednocześnie mamy na celu utrzymanie silnej pozycji na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych.