Bumech pomnożył zysk netto

Autor: ZJ
 
Bumech zanotował 38,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim
kwartale 2021 roku wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 40,61 mln zł wobec 2,69 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,21 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku wobec 19,83 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2021 roku spółka zanotowała 59,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 6,18 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 316,92 mln zł w porównaniu z 57,01 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 roku wyniósł 5,7 mln zł wobec 9,37 mln zł straty rok wcześniej.
Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 roku. Do Bumechu należy między innymi kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie na rynku jest duże zapotrzebowanie na węgiel i wysokie ceny surowca.