Tauron Wydobycie zwiększa produkcję węgla

Autor: JD
 
Do siedmiu zwiększono liczbę frontów wydobywczych, realizujących obecnie
produkcję w kopalniach w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach W czasie trwającego wysokiego popytu na paliwa węglowe spółka priorytetowo zabezpiecza dostawy do elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron.
Spółka odnotowuje znacznie większe, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowanie na produkty.
Zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych.
Dotyczy to własnych punktów sprzedaży, jak i autoryzowanych sprzedawców.
- W ostatnich miesiącach wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, co również przełożyło się na wysoki poziom sprzedaży naszych produktów paliwowych. Atutem naszych kopalń  jest dostęp do zasobnych złóż węgla o parametrach jakościowych niezbędnych dla energetyki, które możemy jej oferować w konkurencyjnych cenach, dzięki bliskości geograficznej kopalń i elektrowni - mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauronu Wydobycie. 
I wskazuje, że tegoroczna produkcja węgla będzie w spółce wyższa o ponad 500 tysięcy ton w stosunku do roku 2020.
- Dzięki dobrej koniunkturze rynkowej ograniczyliśmy ilość węgla zalegającego na zwałach i można spodziewać się, że wpłynie ona na znaczący wzrost przychodów w 2022 roku - dodaje prezes.
Zasobne ściany
W Zakładzie Górniczym Sobieski, uruchomiono nowy front wydobywczy w partii Brzezinka. Złoże zlokalizowane jest głównie pod obszarami leśnymi. Zasoby przemysłowe złoża wynoszą 21 mln ton, natomiast zasoby operatywne około 12 mln ton.
- Obecnie jaworznicka kopalnia prowadzi eksploatację trzema ścianami. Eksploatacja pokładu Brzezinka 1 w połączeniu z procesem wzbogacania w zmodernizowanym zakładzie przeróbczym ZG Sobieski umożliwia produkcję surowca o najlepszych, oczekiwanych parametrach dla energetyki - podkreśla Roman Gąska, wiceprezes zarządu ds. technicznych spółki wydobywczej.
Optymalne parametry produkowanego węgla mają szczególne znaczenie dla trwałości instalacji służących do spalania węgla w energetyce. To węgiel energetyczny o wartości opałowej w złożu powyżej 25 000 kJ/kg, niskiej zawartości siarki tj. ok. 1 proc. oraz chloru poniżej 0,1 proc.
We wrześniu br. w zakładach górniczych Janina i Brzeszcze uruchomiono dwie nowe ściany, których łączny potencjał dobowego wydobycia oscylował na poziomie około 10 tysięcy ton paliwa.
Zespolenie kopalń
W 2020 roku zainicjowano w spółce działania w zakresie powstania kopalni zespolonej. Trzy zakłady górnicze wchodzące w skład Tauronu Wydobycie, czyli ZG Sobieski, ZG Janina i ZG Brzeszcze w 2022 roku stanowić będą kopalnię zespoloną, posiadającą największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.
W ciągu trzech kwartałów br. produkcja węgla kamiennego wzrosła w Tauron Wydobycie do 3,7 mln ton. W samym trzecim kwartale br. produkcja węgla wyniosła 1 mln ton, zaś sprzedaż przekroczyła 1,6 mln ton.