JSW w pierwszym kwartale br.

autor: JM

wyprodukowała 3,77 mln t węgla
 W środę (13 kwietnia) Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła wyniki produkcyjne za pierwszy kwartał br. W okresie od stycznia do końca marca zakłady JSW wyprodukowały 3,77 mln t węgla. To o prawie 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku (wtedy produkcja węgla wyniosła 3,4 mln t).
W ostatnim roku produkcja węgla była piętą achillesową JSW. Jak wskazał Edward Paździorko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, powodem problemów z wydobyciem były trudne warunki górniczo-geologiczne, które przyczyniły się do spowolnienia frontów ścianowych.
Szczególnie drugi i trzeci kwartał, to były kwartały trudne, jeśli chodzi o wykonanie zadań i one spowodowały największy ubytek w produkcji. Czwarty kwartał okazał się już najlepszym kwartałem jeśli chodzi o produkcję i wzrost wykonu na poszczególnych przodkach i w kopalniach – mówił Paździorko podczas konferencji podsumowującej wyniki minionego roku.
Jak wskazał, odbicie widać było już w czwartym kwartale, co miało być zapowiedzią dobrych wyników produkcyjnych w kolejnych miesiącach. Opublikowane właśnie wyniki zdają się to potwierdzać.
Jak wynika z opublikowanego raportu, produkcja w pierwszym kwartale br., która wyniosła 3,77 mln t, była również większa niż w poprzednim, czyli ostatnim kwartale minionego roku, o 5,4 proc. (wtedy było to 3,57 mln t węgla). Jeśli chodzi o węgiel koksowy, to zakłady JSW wyprodukowały 2,86 mln t, wobec 2,77 mln t przed rokiem (wzrost o 3,3 proc.). Natomiast w przypadku węgla energetycznego było to 0,91 mln t, czyli aż 44,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku (wtedy było to 0,63 mln t).
Sprzedaż węgla ogółem w pierwszym kwartale br. wyniosła ok. 4,06 mln t i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału o ok. 6,7 proc. (wtedy było to 3,8 mln t), a w porównaniu do pierwszego 2021 r. wyższa o ok. 6,1 proc.(3,82 mln t). W przypadku węgla koksowego sprzedaż wyniosła ok. 2,92 mln t, natomiast w przypadku węgla energetycznego było to 1,14 mln ton. Jeśli chodzi o sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych, to w pierwszym kwartale 2022 roku stanowiła ona ok. 70 proc. wolumenu ogółem.
Produkcja koksu ogółem w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 0,88 mln t i była niższa w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. o ok. 1,9 proc. (wtedy było to 0,89 mln t), a w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku odnotowała spadek o ok. 4,5 proc. (0,92 mln t). Sprzedaż koksu ogółem w analizowanym okresie wyniosła 0,95 mln ton i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. o ok. 7,2 proc. (wtedy było to 0,88 mln t), a w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r. niższa o ok. 6,3 proc. (1,01 mln t).
Jak wskazali przedstawiciele spółki, średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie październik 2021– luty 2022 r. wpływających na ceny JSW w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 390 dolarów. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu lipiec–listopad 2021 roku wpływającej na ceny w czwartym kwartale 2021 r. wzrosła o 26 proc. Szacowana średnia cena złotówkowa węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w pierwszym kwartale 2022 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 26 proc. Natomiast po przeliczeniu na dolara wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 24 proc.
Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres październik 2021 – luty 2022 roku wyniosła 85 proc. W porównaniu do ubiegłego kwartału spadła o 1 punkt procentowy. Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 292,37 zł (dane za styczeń-luty 2022 r.) w stosunku do kwartału poprzedniego wzrosły o ok. 19 proc. Natomiast średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w pierwszym kwartale 2022 r. w stosunku do kwartału ubiegłego wzrosła o ok. 33 proc.