Teren po kopalni

autor: TRz

Waryński znalazł inwestora
 Jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób zostanie skomunikowana działka pogórnicza w Bytomiu Miechowicach, którą pod koniec 2021 r. kupiła warszawska firma. Miasto nie planuje budowy nowych zjazdów z drogi krajowej nr 88, a inwestor nie zgłosił się jeszcze do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu celem uzgodnienia projektu skomunikowania działki.
Droga krajowa nr 88 Bytom - Strzelce Opolskie to tak zwana stara autostrada na Berlin, obecnie służąca jako dojazd do autostrady A4. Mniej więcej na wysokości centrum handlowego Plejada, po drugiej strony szosy, znajduje się teren pogórniczy w czworoboku ulic Józefa Łaszczyka, Racjonalizatorów i ul. Elektrownia.
W przeszłości teren ten objęty był płytką eksploatacją rudną - blenda od wschodu i galena od południa - prowadzoną do końca XIX wieku jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji węgla kamiennego przez późniejszą KWK „Miechowice”. W okresie powojennym teren objęty był obszarem górniczym Miechowice Kopalni „Waryński”, która później weszła w skład ZGH Orzeł Biały. Na tym terenie zlokalizowano 7 szybików eksploatacji rudnej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu kolejnych 7 szybików eksploatacji rudnej o zróżnicowanej głębokości. Z uwagi na nieznane sposoby likwidacji przedmiotowych szybików mogą one stwarzać zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji - informuje Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Tereny te były własnością gminy Bytom. Nabywca nieruchomości został wyłoniony w trakcie 4 procedury przetargowej, a przetarg miał miejsce 28 grudnia 2021 r. Cena sprzedaży wyniosła 7 mln 575 tys. zł netto. Nabywcą terenu została spółka RESX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a umowa sprzedaży została zawarta w marcu 2022 r.
- Aktualnie teren inwestycji znajduje się w granicach obszarów górniczych Bobrek – Miechowice 1 od strony zachodniej i Bytom III – ZG od strony wschodniej, których właścicielem jest Węglokoks Kraj S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich. W ramach wspomnianych obszarów górniczych prowadzona jest i będzie prowadzona eksploatacja węgla kamiennego mająca wpływ na przedmiotowy teren - dodaje Tomasz Sanecki z UM Bytom.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten przeznaczony jest pod usługi i produkcję oraz częściowo pod zieleń. Przepisy dopuszczają, że może tam zostać usytuowane m. in. zabudowa produkcyjna, za wyjątkiem zabudowy związanej z wydobyciem kopalin, ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię o mocy przekraczającej 100 kW wraz z zabudową z nimi związaną, jak również składy, magazyny, hurtownie czy stacje paliw. Plan zagospodarowania dopuszcza także, by wybudować tam np. parkingi wielopoziomowe, parkingi terenowe czy garaże.
Teren podlegał wpływom eksploatacji górniczej prowadzonej przez zlikwidowaną w 2000 roku KWK „Miechowice”. Ponadto jest to także teren poprzemysłowy, na którym zlokalizowany był osadnik ogólnospławny zlikwidowany w ramach rekultywacji technicznej poprzez zasypanie skałą płoną w 2005 roku przez następcę prawnego. W północno – zachodniej części znajdowało się boisko sportowe należące do byłego klubu sportowego Energetyk.