Zachodni pakt surowcowy

autor: Adam Maksymowicz

Na Zachodzie trwa proces zmiany nastawienia do górnictwa surowców niezbędnych dla funkcjonowania nowoczesnych technologii. Otwarcie mówi się, że transformacja energetyczna, czyli przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii może być niewykonalna.
Nieoficjalnie wiadomo, że surowce krytyczne, niezbędne są do funkcjonowania i doskonalenia arsenału militarnego. Te dwa kierunki żądają niezakłóconych ich dostaw, najlepiej z własnej bazy surowcowej, lub z państw sojuszniczych. Generalnie połowa tego rynku należy do państw, które nie są akceptowane, jako ich dostawcy na zachodni rynek. Należą do nich przede wszystkim Rosja i Chiny. Te dwa państwa wydobywają i konsumują blisko 50 proc. światowego ich wydobycia.
Powoli i jeszcze z oporami podobny proces trwa w stosunku do paliw kopalnych. Nie ustają na nie ostre ataki, choć nadal trwają, to spotykają się z coraz większym przynajmniej sceptycyzmem, co do rezygnacji z korzystania z nich w najbliższych latach.
Kryzys energetyczny weryfikuje też negatywne nastawienie do węgla kamiennego i brunatnego. Wynika to z faktu, ze dotychczasowy potencjał energetyki odnawialnej, nie może zaspokoić indywidualnych odbiorców przynajmniej w krytycznych sytuacjach zimowych, to co dopiero mówić o przemysłowym ich wykorzystaniu np. hutach i górnictwie, gdzie niezbędna jest ciągłość i stabilność energetyczna.
Sygnałem do zmiany frontu w sprawie górnictwa jest wystąpienie ministra zasobów naturalnych Kandy - Jonathana Wilkinsona na konferencji Prospectors & Developers Association of Canada w Toronto.
Przemawiając na wspomnianej konferencji Jonathan Wilkinson powiedział, że przyspieszenie rozwoju kopalń może być palącą kwestią dla rządu tego kraju, który chce wspierać transformację energetyczną. Zaznaczył, że po prostu nie może być tak, że rozwój i wprowadzenie do produkcji nowych kopalń zajmie 15 lat. Powolne tempo ich rozwoju może stać się przeszkodą dla planów Kanady dotyczących rozwoju krytycznego przemysłu mineralnego.
Kanada produkuje ponad 60 minerałów i metali, ma ponad 200 kopalń i jest siedzibą prawie połowy notowanych na giełdzie światowych firm zajmujących się wydobyciem i poszukiwaniem surowców. W szczególności, powiedział Wilkinson, że kraj posiada złoża 31 krytycznych minerałów, na które będzie „największy popyt”, ponieważ świat przestawia się na czystsze źródła energii.
Minister przedstawił kanadyjskie zasoby mineralne, których eksploatacja może dać przewagę gospodarczą i możliwość stania się większym graczem Kanady na rynku metali. Na konferencji tej przewodniczył spotkaniu Międzynarodowego Szczytu Ministrów Górnictwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele 18 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Stany Zjednoczone i ich partnerzy zawarli pakt (Minerals Security Partnership) w celu zabezpieczenia dostępu do krytycznych minerałów, takich jak lit. Pakt taki według agencji Reuters został zawarty z inicjatywy Stanów Zjednoczonych i Kanady, do którego przystąpiły sojusznicze państwa.
Ponieważ według Departamentu Stanu globalny popyt na nie rośnie, pakt ten ma na celu zabezpieczenie dostaw krytycznych surowców, które są niezbędne dla rozwoju czystej energii i innych technologii, Minerals Security Partnership, poza Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, obejmuje Australię, Finlandię, Francję, Niemcy, Japonię, Koreę Południową, Szwecję, Wielką Brytanię i Unię Europejską.