Bogdanka ma

nowy zarząd, ale w starym składzie

 Autor: JD
Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała zarząd na następną kadencję. Spółką, jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji, będzie zarządzał Artur Wasil.
Dwudziestego czerwca br. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, zarządu na nową kadencję" - podał Lubelski Węgiel Bogdanka.
W zarządzie Bogdanki będą też: wiceprezes Artur Wasilewski, Dariusz Dumkiewicz oraz Kasjan Wyligała.
Artur Wasilewski będzie wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych. Dariusz Dumkiewicz będzie odpowiadać za handel i inwestycje. Natomiast Kasjan Wyligała w nadchodzącej kadencji będzie wiceprezesem ds. strategii i rozwoju.
W raporcie spółka podała, że rada postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. pracowniczych i społecznych bez wyłaniania kandydata i bez powoływania kogoś na to stanowisko.
Artur Wasil jest prezesem Lubelskiego Węgla Bogdanka od marca 2018 roku.
Lubelski Węgiel Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.