Inwestycje pozwolą

autor: Kajetan Berezowski

na ograniczanie kosztów związanych z eksploatacją górniczą i posłużą ochronie środowiska
 Kopalnia Mysłowice-Wesoła z Polskiej Grupy Górniczej prowadzi eksploatację dwoma ścianami oraz realizuje szereg inwestycji, które zaowocują polepszeniem komfortu pracy i utrzymaniem dobrego tempa produkcji w najbliższej przyszłości.
– Pokład 501 w partii Az został już w dużej mierze wyeksploatowany. Pod nim znajduje się pokład 510. Tam rozcinamy pionierską ścianę 530. Zostanie w niej zabudowany nowy kompleks odstawy urobku ze ściany – tłumaczy Lucjan Borowiec, naczelny inżynier kopalni Mysłowice-Wesoła.
Roboty związane z rozcięciem ściany 530 powinny dobiec końca w czerwcu, tak aby w sierpniu rozpocząć eksploatację. 
Eksploatacja pod zrobami
Ściana 530 planowana jest jako wysokowydajna, o wysokości do 4,5 m i wybiegu sięgającym prawie 700 m. Będzie miała 145 m długości. Kopalnia będzie ją eksploatować do końca lutego 2023 r. Zasoby surowca oceniono na ok. 0,5 mln t węgla. Nie spodziewamy się problemów natury geologiczno-górniczej, ale nie możemy ich wykluczyć, ponieważ eksploatacja przebiegać będzie pod zrobami. Dysponujemy jednak w tym względzie sporym doświadczeniem i wyspecjalizowaną załogą. Poradzimy sobie – dodaje Lucjan Borowiec.
obecnie w kopalni Mysłowice-Wesoła wydobycie prowadzone jest ścianami 556 i 579. Pierwsza ma być zakończona już w czerwcu, druga w końcu br. 
W ich miejscu ruszą dwie następne: ściana 02A partii A – tam rozpoczęcie wydobycia zaplanowano na październik oraz ściana 05Aw w pokładzie 510. Pierwszy węgiel ma zostać wydobyty w styczniu 2023 r.
Wydobycie przebiegać będzie w warunkach współwystępujących zagrożeń naturalnych: IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, zagrożeniu klimatycznym, pożarowym, a także strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Z tym wiąże się jedna z kilku kluczowych inwestycji. Jest nią instalacja do produkcji mieszaniny popiołowo-wodnej. 
Jej powierzchniowa infrastruktura zlokalizowana jest przy szybie wentylacyjnym II kopalni Mysłowice-Wesoła. Składa się z trzech silosów  o pojemności 150 m sześc. każdy. Są one przeznaczone na odpady lub uboczne produkty spalania. W kolejnym, czwartym zbiorniku o pojemności 30 m sześc. gromadzony jest cement służący wzbogacaniu mieszaniny popiołowo-wodnej i przyspieszający proces rekonsolidacji, czyli utwardzania mieszaniny.
Wypełnianie, doszczelnianie, likwidacja wyrobisk górniczych, czy też zrobów i pustek poeksploatacyjnych w procesie podsadzania mieszaniną popiołowo-wodną pozwala na minimalizację zagrożenia pożarowego, metanowego, wreszcie ograniczanie deformacji terenu i szkód górniczych. Wszystkie te czynniki pozwalają na ograniczanie kosztów związanych z eksploatacją górniczą i mają duży wpływ na ochronę środowiska – wyjaśnia dalej Lucjan Borowiec.
Począwszy od 2015 r. kopalnia konsekwentnie rozwija również jazdę ludzi przenośnikami taśmowymi. W sumie jest to prawie 3 km tras przeznaczonych do jazdy ludzi. W planach jest uruchomienie kolejnego, którym załoga przemieszczać się będzie z poziomu 865, bezpośrednio do partii Az.