Nieznany los

autor: TRz

 wieży szybu Witczak
Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu prowadzi likwidację zabudowań wokół szybu Witczak oraz zasypywanie rury szybowej. Miasto planuje przejąć część nieruchomości, w tym wieżę szybową. Jaki będzie jej dalszy los? Tego nie wiadomo. W budżecie miejskim nie zarezerwowano dotąd środków na ten cel.
- Środki finansowe nie zostały jeszcze zapisane w budżecie, bowiem nie ma nadal określonej daty przejęcia szybu „Witczak” - argumentuje Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Procedura rozbiórkowa ruszyła niemal dwa lata temu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu uzyskała w dniu 15 września 2020 r. pozwolenie na rozbiórkę nr AAB.6741.24.2020. Obejmuje ono rozbiórkę budynku warsztatu mechanicznego, warsztatu elektrycznego, magazynu, suwnicy bramowej wraz z torami jezdnymi przy ul. Stanisława Witczaka w Bytomiu. Pozwolenie dotyczy kilku działek, konkretnie tych o numerach 100, 385/93, 8392/120, 8395/120, 8398/120, 8399/120, 8400/120, 8401/120, 8402/120. Prace już trwają.
Rozpoczęto też zasypywanie samego szybu. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, ma się ono zakończyć w tym roku.
Nadal jednak nie wiadomo, co konkretnie miasto zamierza zrobić z wieżą wyciągową i nieruchomościami, które zamierza przejąć na własność.
- Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po tym, jak gmina przejmie nieruchomości. Jak już informowaliśmy trwają na tym terenie, realizowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń prace rozbiórkowe obiektów. Termin przejęcia nieruchomości nie został jeszcze ustalony - stwierdza Tomasz Sanecki z UM Bytom.
Szyb Witczak był peryferyjnym szybem KWK Centrum, wydrążonym po drugiej wojnie światowej. Po postawieniu kopalni w stan likwidacji, przestał być potrzebny.