Bogdanka odnowiła

 Opracował: MD

 certyfikaty ISO, audytorzy docenili mocne strony organizacji
Lubelski Węgiel Bogdanka na kolejny rok odnowiła certyfikaty ISO w zakresie norm ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko) i ISO 45001 (bhp) w zakresie wydobycia, produkcji i sprzedaży węgla handlowego - poinformowały służby prasowe spółki.
Audyt w tej sprawie został przeprowadzony w dniach 26-27 maja przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS SA. Przeprowadziło go pięciu audytorów. Dotyczył on 24 obszarów związanych z LW Bogdanka i obejmował m.in. obchód terenu w polu Bogdanka i Stefanów oraz zjazd pod ziemię w Bogdance.
Jak podały służby prasowe, audyt został zakończony wynikiem pozytywnym, nie stwierdzono niezgodności, tym samym spółka utrzymała aktualność certyfikatów na kolejny rok.
Audytorzy wskazali także szereg mocnych stron organizacji, między innymi: wysokie zaangażowanie kierownictwa i pracowników w doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ład i porządek panujący na terenie zakładu, kompleksowe podejście do oceny zgodności z wymaganiami prawnymi, rzetelną dokumentację systemową.
LWB prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głównie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest na umowach wieloletnich, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.
Od czerwca 2009 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od października 2015 r. Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea. Przypomnijmy, że 18 czerwca Enea podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21 962 189 akcji w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka, stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.
Rok 2021 Bogdanka zakończyła rekordowymi wynikami. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 371,3 mln zł, EBITDA 797,6 mln zł, zysk operacyjny 366,8 mln zł, a zysk netto 288,3 mln zł. W 2021 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln t oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln t. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln t. Średni uzysk na koniec 2021 r. wyniósł 69,4 proc., wobec 64 proc. przed rokiem.