Obszar górniczy

autor: TRz

 Giszowiec I - Szyb IV ma powstać w Katowicach
Polska Grupa Górnicza SA podjęła działania zmierzające do zmiany koncesji nr 136/94. To koncesja na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Staszic w Katowicach. Zamiarem PGG jest ustanowienie dodatkowego obszaru górniczego Giszowiec I - Szyb IV. Ustanowiony ma być także dodatkowy teren górniczy o takiej samej nazwie.
Wniosek w tej sprawie złożyła KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wszczęła już postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
KWK Staszic powstała w latach 1959-1964. Kopalnia korzysta już z obszaru górniczego Giszowiec I, zapisanego w rejestrze obszarów górniczych pod numerem 1/1/61. Obszar ten znajduje się na terenie miasta Katowice i częściowo Mysłowice, obejmując złoże Staszic. Został on wyznaczony 11 maja 1987 r.
Koncesja nr 136/94 na wydobywanie węgla i metanu ze złoża Staszic udzielona została 26 sierpnia 1994 r. Właścicielem koncesji jest PGG, a wcześniej był nim Katowicki Holding Węglowy. Koncesja była ważna do 13 sierpnia 2020 r., jednak termin jej obowiązywania przedłużono do 31 grudnia 2043 r.
Według założeń zawartych w porozumieniu dotyczącym stopniowej likwidacji polskiego górnictwa węglowego, podpisanego 25 września 2020 r., katowicka kopalnia Murcki-Staszic miałaby fedrować do 2039 r.