Skarb Państwa kupi

Opracował: JAN

 akcje PGG za 7 złotych
Skarb Państwa kupi od PGNiG Termika, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Enei, Ecarb (spółka zależna Energi), Polskiego Funduszu Rozwoju, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz od Węglokoksu akcje Polskiej Grupy Górniczej. W tej sprawie zawarta została warunkowa umowa sprzedaży - poinformowały spółki w komunikatach giełdowych.
Zgodnie z umową PGNiG Termika sprzeda 20,43 proc. kapitału zakładowego PGG za łączną cenę 1,00 zł za wszystkie posiadane akcje. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda na rzecz Skarbu Państwa 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG), również za cenę 1 zł. Z kolei Enea sprzeda na rzecz Skarbu Państwa 7,66 proc. kapitału zakładowego PGG, również za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. Ecarb, spółka zależna Energi, dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG, za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje.
W przypadku PGNIG, Energi, Enei i PGE wartość ich inwestycji w PGG w ostatnich publikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych na 31 marca 2022 roku wynosiłą zero złotych, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto spółek i ich grup kapitałowych.
M.in. w komunikacie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna napisano, że spółka z Grupy PGE, zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej na rzecz Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – poinformował dziś spółka w komunikacie prasowym.
Transakcja ta, jest kolejnym krokiem w porządkowaniu struktur spółek biorących udział w procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – napisano w komunikacje PGE.
- Nadzór realizowany przez Skarb Państwa nad kluczowymi spółkami, zarówno z obszaru górnictwa węgla kamiennego, jak również wytwarzania energii, jest gwarantem stabilności energetycznej i nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej – mówi cytowany w informacji Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zaangażowanie Skarbu Państwa w bezpośrednie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez koncentrację aktywów węglowych jest właściwym kierunkiem i jest konsekwentnie realizowane.
Zgodnie z warunkową umową sprzedaży, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda Skarbowi Państwa wszystkie posiadane akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG), czyli 6 mln szt. imiennych akcji zwykłych stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG, za kwotę jeden złoty za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim publikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PGE za I kwartał 2022 roku wyniosła zero złotych - czytamy komunikacie PGE.