Górnicza spółka

autor: JM

 wsparła Filharmonię Śląską
Fundacja JSW przyznała Filharmonii Śląskiej dotację. Pieniądze zostaną przekazane m.in. na zakup instrumentów.
Jak poinformowali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Fundacja JSW przyznała Filharmonii Śląskiej dotację na realizację projektu "Nowe brzmienie - zakup instrumentów, akcesoriów i zasobów rzeczowych".
Ogromnie się cieszymy, że zyskaliśmy tak wspaniałego Partnera, który wesprze nasze działania” – napisali przedstawiciele Filharmonii Śląskiej.
Jastrzębska Spółka Węglowa powołała Fundację JSW w kwietniu 2019 roku. Podstawowym celem działania fundacji jest organizacja wsparcia dla społeczności lokalnych na obszarze działania Grupy Kapitałowej JSW. Fundacja wspiera instytucje i organizacje oraz samorządy w czterech głównych obszarach: kultura i tradycja, wypoczynek i rekreacja, nauka i edukacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo.
„Udzielane przez Fundację JSW wsparcie ma charakter finansowej lub rzeczowej darowizny, która przekazywana jest poszczególnym podmiotom na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Dotychczas fundacja wsparła takie inicjatywy jak doposażenie lokalnych placówek Ochotniczej Straży Pożarnej; dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dla szpitali i lokalnych ośrodków zdrowia; dofinansowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych; wsparcie zakupu wyposażenia pracowni szkolnych i doposażenia placówek oświatowych, domów i ośrodków pomocy społecznej; przekazanie środków na działalność organizacji sportowych, zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; renowacje obiektów sakralnych czy dofinansowanie miejscowych wydarzeń kulturalnych” – wskazują przedstawiciele Fundacji JSW.