Święty Józef

autor: TRz

 - patron górników z Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa
Przy lokalnej szosie Sieniawa - Wielowieś, w pobliżu północnej granicy powiatu świebodzińskiego, znajduje się wjazd na teren najmniejszej czynnej w Polsce Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa. Od kilku lat na niewielkim pagórku naprzeciwko wjazdu znajduje się nietypowa kapliczka, a obok niej ławka. Jak łatwo skojarzyć, kaplica nieprzypadkowo została postawiona tuż przy wjeździe do kopalni. Jednak w jej wnętrzu nie znajdziemy figury św. Barbary, czczonej powszechnie w Polsce jako patronka górników.
Nieckę w przykopalnianej kapliczce wypełni figura świętego Józefa - oblubieńca Maryi. Opiekun Jezusa z Nazaretu przedstawiony został w długiej szacie z drewnianym narzędziem pracy, trzymanym w prawej dłoni. Obok, na kamiennej ścianie kapliczki, umieszczono dwie tabliczki z modlitwą do św. Józefa. Od szosy do kapliczki podchodzi się po schodach wykonanych z kamieni i betonu. Teren obok schodów wysypany został drobnym węglem, na którym posadzono rośliny ozdobne.
Kaplica powstała w 2015 r. Figura świętego ustawiona została twarzą w kierunku wjazdu na teren kopalni. Kamienia wykorzystane do zagospodarowania tego terenu zostały pozyskane podczas eksploatacji węgla brunatnego. Niejako za plecami świętego też znajduje się teren wykorzystywany przez kopalnię. Mieści się tam zwał węgla.
Górnicy z Sieniawy już jakiś czas temu zawierzyli się św. Józefowi. Gdy w maju 2019 r. do kościoła w sąsiednim Łagowie trafił na pewien czas obraz świętej rodziny z sanktuarium w Kaliszu, na modlitwę przed tym obrazem wraz z delegacją parafii Sieniawa udała się grupa górników w strojach galowych.
Święty Józef w Kościele katolickim od 1955 r. czczony jest jak św. Józef Rzemieślnik. Wymiennie niekiedy używane jest potocznie określenie św. Józef Robotnik.
 1 1663326094 sieniawakapliczka