W SRK dyskutowali o wodorze

autor: JM

W poniedziałek (19 września) w bytomskiej siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie dwóch zespołów parlamentarnych. Temat spotkania to „Metody otrzymywania wodoru szansą restrukturyzacji polskiego górnictwa”.
W SRK spotkali się przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce „Polski Wodór” oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce.
Uczestników powitali prezes SRK dr inż. Janusz Smoliło oraz poseł Krzysztof Kozik, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce „Polski Wodór” oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce.
O szansach i wyzwaniach związanych z gospodarką wodorową, technologiach produkcji wodoru oraz badaniach nad jego otrzymywaniem mówił prof. Adam Smoliński z Głównego Instytutu Górnictwa.
Jak wskazali przedstawiciele SRK, posiedzenie miało na celu przedstawienie koncepcji działalności spółki w perspektywie najbliższych lat. Zgodnie ze strategią rozwojową SRK poszukuje nowych rozwiązań, ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej. Sytuacja geopolityczna nakierunkowuje działania spółki w tym zakresie, na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Działania mają być prowadzone z wykorzystaniem majątku pokopalnianego i posiadanego potencjału. Energia, może być wytwarzana poprzez zainstalowane na nieruchomościach spółki paneli fotowoltaicznych, bądź turbin aerodynamicznych. Wytworzona w ten sposób zielona energia ma częściowo zastępować energię czarną, wytwarzaną z paliw kopalnych, co przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Nadmiar wyprodukowanej energii ma być użyty do produkcji wodoru, który można wykorzystać do jej ponownego wyprodukowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania energetycznego.
Analizując szanse i wyzwania gospodarki wodorowej, uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że omawiane działania przyniosą wymierne efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne oraz przyczynią się do pobudzenia gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy i sprzyjać będą ochronie środowiska.
W spotkaniu wzięli również m.in. posłowie: Ewa Malik i Marek Wesoły, wiceprezesi SRK Radosław Wojtas i Piotr Bojarski, dyrektor Instytutu Elektrotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz Sebastian Wydra, prezes spółki Elbis z Grupy PGE Norbert Lenkiewicz, prezes Energia Innowacje Warszawa Stanisław Sowiński, prezes JSW Nowe Projekty Mariusz Wielkopolan.