Skargi na stan

autor: Tomasz Rzeczycki

 wieży szybu Krystyna
Sześć skarg telefonicznych i dwie mejlowe wpłynęły na przestrzeni siedmiu lat do bytomskiej Straży Miejskiej odnośnie wieży szybu Krystyna pozostałej po dawnej KWK Szombierki. Niszczejąca, nieodpowiednio zabezpieczona wieża przyciąga osoby postronne, które nie powinny się tam znajdować.
- Do Straży Miejskiej w okresie od 2015 do 2022 roku wpłynęło 6 skarg zgłaszanych telefonicznie a dotyczących szybu „Krystyna”. Zgłaszane sprawy dotyczyły obecności osób postronnych, spożywających alkohol, zadymienia oraz zanieczyszczenia gruzem i odpadami komunalnymi wokół terenu szybu „Krystyna”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu każdorazowo w trakcie przeprowadzonych czynności służbowych nie ujawnili ani osób spożywających alkohol bądź zakłócających porządek prawny - informuje Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Oprócz skarg telefonicznych, bytomscy strażnicy otrzymali 26 października 2020 r. korespondencję elektroniczną w sprawie postępującej dewastacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków oraz niezabezpieczonego wejścia do nieczynnego szybu „Krystyna” byłej KWK „Szombierki”.
- W trakcie kontroli patrolu interwencyjnego Straży Miejskiej potwierdzono fakt niekompletnego ogrodzenia oraz niezabezpieczonego wejścia, jednakże przy obiekcie nie było żadnego systemu monitoringu ani nie nadzorowała go żadna firma ochroniarska. Wówczas niezwłocznie poinformowano właściciela przedmiotowego terenu o konieczności wykonania prac zabezpieczających przed dostępem osób postronnych. Warto dodać, że w dniu 20 listopada 2020 roku Straż Miejska w Bytomiu wystosowała pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie omawianego obiektu oraz jego zabezpieczenia z uwagi na fakt, że stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi wynikające z obecnego złego stanu technicznego - dodaje Tomasz Sanecki.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powiadomił Straż Miejską w Bytomiu o przekazaniu tamtej sprawy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach w dniu 26 listopada 2020 roku oraz skierowanego pisma do właściciela o zajęciu stanowiska na temat podjętych już bądź planowanych w ówczesnym czasie czynności mających na celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.
Kolejne zgłoszenie drogą elektroniczną dotarło do Straży Miejskiej w Bytomiu 21 lutego 2021 r. Jego autor informował wówczas o pojawieniu się młodzieży, która organizowała wspinaczkę oraz o braku reakcji właściciela. Jednak chociaż na teren szybu „Krystyna” skierowani zostali niezwłocznie funkcjonariusze patrolu interwencyjnego, nie zastali żadnych osób postronnych. Obiekt był wygrodzony siatka metalową, na budynku widniały tablice ostrzegawcze o zagrożeniu oraz informacje o zakazie wstępu. Ponadto, jak wynikało z wyjaśnień właściciela - pomimo zabezpieczeń i ogrodzenia terenu obiektu szyb „Krystyna” jest notorycznie dewastowany, o czym każdorazowo informowana jest policja.