Spotkanie w ŚCWiS

Bractwo  Gwarków, Komisja  Seniorów  przy  SITG  o/  w  Bytomiu i  Stowarzyszenie Św.  Barbary  z  Goławca i  Górek  zwracają się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń  ( muzeum oraz Sali konferencyjnej)  ŚCWiS (przy kop. Wujek) w celu odbycia spotkania z Panem  Antonim Piszczkiem  – byłym Dyrektorem Kopalni Ziemowit w celu  wysłuchania jego relacji z przebiegu strajku na tej kopalni.

.Na spotkanie zamierzamy zaprosić też uczestników strajku na kopalni Wujek.
Zamiarem naszym jest zainspirowanie dyskusji na temat różnych form protestów w górnictwie w czasie stanu wojennego miało miejsce na kopalniach, i  przypomnienie tych tragicznych chwil.
Wyrażamy jednocześnie nadzieję że relacja z naszego  spotkania przyczyni się do szerokiego rozpropagowania Waszego pięknego muzeum.
W spotkaniu udział wezmą redaktor Beata Tomanek i  redaktor Jarosław Szczepański.
Termin spotkania 17 listopada, tj. czwartek w godz. 14 00 – 18 00. 
Mamy nadzieję że Szanowny Pan Dyrektor zaszczyci nas swoją obecnością
i oficjalnie otworzy to spotkanie.
 
 
Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże 
                                                   Prezes Zarządu
Jerzy Mańka