Wstrząs na poziomie

autor: MD

 800 w ZG Janina
W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu - należącym do spółki Tauron Wydobycie - w środę, 23 listopada, doszło do wstrząsu. Wystąpił on o godz. 16:52 w rejonie ściany 709 w pokładzie 209 na poziomie 800. Jego energię oszacowano na 6x10^7 J - poinformował portal netTG.pl dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Pracownicy zostali wycofani z rejonu. Nikt z nich nie ucierpiał.
Wstrząs nie wywołał skutków na dole kopalni, ale był odczuwalny na powierzchni, czego świadectwem są 54 zgłoszenia o jego odczuciu. Pochodziły one głównie z rejonu Chrzanowa i Libiąża.
ZG Janina to jedna z trzech kopalń wchodzących w skład Taurona Wydobycie. Pozostałe to Brzeszcze i Sobieski.
„ZG Janina prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 81,13 km kw.. Jest to typowy zakład jednoruchowy, gdzie proces wydobywczo-przeróbczy skumulowany jest w rejonie szybów „Janina”. Na południowy–zachód od szybów „Janina” znajduje się szyb „Zachodni”, który pełni funkcję szybu wentylacyjnego. Ponadto w części północno-zachodniej obszaru górniczego znajdują się pozostałości po infrastrukturze Ruchu II - kopalnia Janina do lipca 2003 r. była zakładem dwuruchowym)” – informuje spółka na swojej stronie internetowej.
Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld t.