Album, znaczek

autor: MD

 i kartka pocztowa na 40-lecie Bogdanki
Ubiegły rok minął pod znakiem jubileuszu 40-lecia wydobycia w Lubelskim Węglu Bogdanka. Z tej okazji wydano album „Bogdanka. Historia sukcesu” oraz we współpracy z Pocztą Polską pojawiły się folder ze znaczkiem i okolicznościowa kartka pocztowa.
Kartkę do obiegu wprowadzono 30 listopada, czyli równo 40 lat po tym, jak szybem Samsonowicz na powierzchnię wyjechał pierwszy węgiel ze złóż Lubelszczyzny. Kartkę zaprojektowała Beata Brzyńska-Rogala, a jej nakład wyniósł 8 tys. sztuk. Na kartce znalazła się panorama jedynej kopalni węgla kamiennego znajdującej się na Lubelszczyźnie. Ponadto w polu znaczkowym umieszczono archiwalną fotografię z okresu budowy zakładu.
Przypomnijmy, że ambitne plany zakładały, że w Lubelskim Zagłębiu Węglowym powstanie siedem kopalń węgla kamiennego. Ostatecznie powstała jedna, czyli Bogdanka.
Odwierty poszukiwawcze w LZW robiono w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Pierwszy był w Chełmie i tam na głębokości od 580 do 1208 m natrafiono na karbon. Potem wykonano jeszcze pięć odwiertów. Aż w końcu w 1964 r. zapadła decyzja w sprawie wierceń rozpoznawczo-badawczych. W 1965 r. pobrano pierwsze próby węgla z otworu Łęczna IG-1. 15 stycznia 1975 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie pierwszej kopalni w LZW. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Bogdanki dokonano 21 listopada 1975 r. Generalnym wykonawcą robót górniczych zostało Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice, a robót powierzchniowych - Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
Historyczny dla kopalni jest 30 listopada 1982 r. To wtedy w Bogdance oddano do eksploatacji pierwszą ścianę 1/I (badawczą). Jej uruchomienie nastąpiło po upływie ok. 8 lat od utworzenia przedsiębiorstwa Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Budowie i nieco ponad 2 lata od rozpoczęcia robót poziomych, wznowionych po awarii górniczej, spowodowanej wdarciem się „kurzawki”, po której trzeba było odwadniać zatopione szyby.
Ściana 1/I, jak na dzisiejsze standardy, była bardzo skromna. Miała 100 m długości oraz wydajność poniżej 800 t/d, limitowaną zdolnością wydobywczą szybu S.1.2, w którym urobek wyciągano na powierzchnię w wozach. Należy dodać, że w 1982 r. całkowite wydobycie LWB Wyniosło 0,03 mln t węgla handlowego. 39 lat później, czyli w 2021 r., Bogdanka wydobyła 9,9 mln t, co jest rekordem w historii spółki.