Wyniki

autor: Jacek Madeja

 produkcyjne w Jastrzębskiej
W czwartym kwartale 2022 r. kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały 3,47 mln t węgla. To wynik gorszy niż w końcówce 2021 r. Natomiast porównując wynik w całym 2022 r. do 2021, to produkcja jest większa.
Jak wynika z opublikowanego w minionym tygodniu komunikatu, produkcja węgla ogółem wyniosła 3,47 mln t i była wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. o ok. 1,1 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. niższa o ok. 2,9 proc.
W końcówce roku w spółce wyraźnie wzrosła nieco produkcja węgla koksowego, natomiast wyraźnie spadła produkcja węgla energetycznego. Jeśli chodzi o produkcję węgla koksowego, to wyniosła ona ok. 2,76 mln t – była wyższa o ok. 4,8 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału (2,64 mln t) i wyższa o ok. 0,5 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. (2,75 mln t). Mniejsza była za to produkcja węgla do celów energetycznych, która w ostatnim kwartale minionego roku wyniosła 0,71 mln t (była niższa o ok. 11,3 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału minionego roku i niższa o ok. 14,1 proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2021 r.).
W ostatnim kwartale 2022 r. zakłady koksownicze JSW wyprodukowały 0,68 mln t koksu. Tutaj widać wyraźny spadek – o ok. 13,4 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2022 r. i aż o ok. 24,2 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. Sprzedaż koksu ogółem w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 0,75 mln t i była wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 r. o ok. 7,9 proc., a w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. niższa o ok. 14,6 proc.
W raporcie przedstawiciele JSW odnieśli się również do poziomów cen węgla w końcówce minionego roku. Jak wskazali, średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie lipiec-listopad 2022 roku wpływających na ceny JSW w czwartym kwartale minionego roku wyniosła 264 dolary za tonę. To oznacza spadek o 27 proc. w porównaniu do średniej z okresu kwiecień-sierpień 2022 roku, która miała wpływ na ceny w trzecim kwartale. Natomiast szacowana średnia cena złotówkowa węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w czwartym kwartale 2022 roku w stosunku do poprzedniego kwartału spadła o ok. 23 proc.
Wyniki produkcyjne za ostatni kwartał minionego roku pozwalają już podsumować produkcję w całym 2022 roku. Okazuje się, że produkcja była lepsza niż rok wcześniej. Łącznie w minionym roku zakłady JSW wyprodukowały 14,07 mln t węgla, wobec 13,76 mln t w 2021 roku. Jeśli chodzi o węgiel koksowy, to produkcja wyniosła 10,98 mln t (w 2021 roku było to 11,01 mln t), natomiast w przypadku węgla energetycznego było to 3,09 mln t (w 2021 roku – 2,75 mln t). W minionym roku negatywny wpływ na wyniki produkcyjne miały dwie tragiczne katastrofy – w kopalni Pniówek oraz ruchu Zofiówka. Natomiast rok wcześniej niższe wydobycie przedstawiciele spółki argumentowali trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi.